Brod změnil pravidla a poplatky za svoz odpadu

Brod změnil pravidla a poplatky za svoz odpadu
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 06 / 07 / 2016

V Uherském Brodě začnou od 1. července 2017 platit dvě nové odpadové vyhlášky. Ta první upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, druhá pak výši poplatku. Dosud občané platili za svoz jednotně 500 korun na osobu a rok.
„Cílem změny je umožnit občanům individuálně si zvolit kapacitu popelové nádoby i četnost svozu,“ komentuje novinku místostarosta Petr Vrána. „Chceme obyvatele motivovat jednak ke zvýšení úrovně separace, ale také ke zmenšení potřebného objemu nádob a zvýšení čistoty poblíž kontejnerů.“

Poplatky za svoz

objem nádoby    frekvence svozu        roční poplatek v Kč
80 l                        1x týdně                     1 380
                               1x za 14 dní               690

110/120 l              1x týdně                    2 060
                               1x za 14 dní              1 030

240 l                      1x týdně                    4 120
                               1x za 14 dní              2 060

1 100 l                   2x týdně                   41 200
                               1x týdně                   20 600
                               1x za 14 dní             10 300

TOPlist