Broďanům zdraží odpad!

Broďanům zdraží odpad!
Foto: ilustruční foto
Uherský Brod Zprávy 24 / 11 / 2016

Pokud budou více třídit, naopak ušetří

Dvě nové odpadové vyhlášky, které začnou v Uherském Brodě platit od 1. července 2017, nepřijímají všichni obyvatelé s nadšením. Novinka má být údajně nespravedlivá především pro obyvatele těch domů, před kterými stojí kontejnery. V ulici Osvoboditelů ji dokonce považují za diskriminační.
Ale popořádku. Zatímco první vyhláška upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, druhá pak výši poplatku. Dosud občané platili za svoz jednotně 500 korun na osobu a rok. „Cílem změny je umožnit občanům individuálně si zvolit kapacitu popelové nádoby i četnost svozu,“ komentoval novinku po jejím červnovém schválení místostarosta Petr Vrána. „Chceme obyvatele motivovat jednak ke zvýšení úrovně separace, ale také ke zmenšení potřebného objemu nádob a zvýšení čistoty poblíž kontejnerů.“
Lidé z ulice Osvoboditelů mají dlouhodobě problém s pěstiteli, kteří si cestou ze zahrádkářské kolonie hlavu s nasbíraným odpadem nelámou. Zbavují se ho vyložením do kontejneru, který patří domu s číslem popisným 1815. „Myšlenka vyhlášky je dobrá, ale bohužel není spravedlivá pro všechny lokality. Třeba naše kontejnery jsou první na ráně, a když lidé vezou odpad ze zahrádek, tak ho sem vyhazují,“ napsal redakci Jiří Struhelka, jeden z nespokojených obyvatel.
Místostarosta David Surý, který má odpadové hospodářství města v kompetenci, mu dává částečně za pravdu. „Dům Osvoboditelů 1815 má nevýhodu, že leží na trase ze zahrádkářské oblasti Vinohrady. Je pravda, že zahrádkáři kontejner asi využívají. U nové vyhlášky však předpokládáme, že bude výrazný zájem lidí mít zamykatelné kontejnerové nádoby, především před bytovými a panelovými domy. Na to se konec konců v právě probíhajícím dotazníkovém šetření obyvatel ptáme, jestli budou mít zájem o zamykání kontejnerů. Pokud ano, jsme připraveni těmto požadavkům vyhovět,“ říká místostarosta. O diskriminaci však podle Davida Surého nemůže být řeč. „Diskriminační by bylo, kdybychom cíleně jedné skupině lidí zdražovali svoz komunálního odpadu. Nyní je vývoz jednoho kilogramu stejný pro všechny skupiny a obyvatele. Rozdíl je ve frekvenci a objemu. To jsou dva parametry, které rozhodují o konečné ceně. A lidé dostanou možnost si objem a také frekvenci svozu odpadu zvolit.“
Současný problém v ulici Osvoboditelů má dvě řešení. „Aktuálně je možné tyto požadavky řešit dvěma způsoby, a to mobilními sběrnými dvory, což jsou vany na odpad přistavené v určitý den, v předem dané, například 2týdenní četnosti. Lokality, kterých by se to mohlo týkat, jsou asi čtyři. Druhou variantou, která je zavedená Plzni, je, že zpoplatněny jsou i objekty pro rekreaci, tím by město začalo svážet odpad i z těchto lokalit, ovšem opět z nějakého centra, zahrádková oblast není vhodná pro svoz komunálního odpadu těžkými vozidly. Jsou to ovšem zatím pouze varianty, nikoliv konkrétní rozhodnutí rady či zastupitelstva,“ vysvětluje David Surý.
Radnice chce čas, který do zavedení vyhlášky zbývá, využít také k osvětě. Už několik dnů se zaměstnanci úřadu ptají obyvatel na jejich názor a připomínky k vyhlášce. „Do konce prosince chceme znát názor od 300 respondentů. Při tomto počtu máme dostatečně reprezentativní názor na to, jak bude či nebude přijímána. Od ledna do března pak chceme spustit masivnější kampaň. Informace chceme i později dávkovat lidem postupně. Chceme, aby měli dostatečný přehled o novince, kterou považujeme za velmi prospěšnou a především spravedlivou,“ uzavřel místostarosta David Surý.

Poplatky za svoz
(platnost od 1. července 2017)

objem nádoby    frekvence svozu        roční poplatek v Kč
80 l                        1x týdně                     1 380
                               1x za 14 dní               690

110/120 l              1x týdně                    2 060
                               1x za 14 dní              1 030

240 l                      1x týdně                    4 120
                               1x za 14 dní              2 060

1 100 l                   2x týdně                   41 200
                               1x týdně                   20 600
                               1x za 14 dní             10 300

banner
autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist