Brodské holobyty chtějí srovnat se zemí

Brodské holobyty chtějí srovnat se zemí
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 07 / 01 / 2016

Nejméně deset sociálně slabých, kteří žili dílem v ubytovně v Havřicích a dílem v holobytech na Vazové, začalo nový rok 2016 na ulici. Město Uherský Brod se k poslednímu prosinci rozhodlo oba objekty zrušit, přičemž holobyty v nadcházejících měsících nečeká nic než demolice. Problém se dohromady týká více než dvaceti lidí, někteří z nich se ale dohodli s městem na dodržování jeho pravidel sociální péče a přestěhovali se do zařízení, které radnice provozuje na Větrné. „Prostory v klasické ubytovně, kterou si Tatran Havřice vybudoval svépomocí ještě za socialismu v akci Z, sloužily zčásti jako ubytovna pro sociálně slabé. Objekt je v dezolátním stavu a další ubytování už v něm nebude možné. Holobyty na Vazové byly v provozu jen na hygienickou výjimku, která také skončila ke 31. prosinci. Není vyloučeno, že objekt půjde později k zemi,“ potvrdil Petr Vrána, místostarosta Uherského Brodu.
Je téměř jisté, že lidé ze zrušených objektů rozšíří skupinu bezdomovců. Pomocnou ruku jim má alespoň přes noc nabízet noclehárna, nová sociální služba Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském Brodě (NDC). Noclehárna pro šestnáct lidí vznikla ve volných prostorách družstva umělecké výroby Lidová tvorba ve Vazové ulici. Financovat ji bude zlínské hejtmanství a město Uherský Brod. Otevřeno měla poprvé na Nový rok.
„Noclehárna poskytuje přenocování a hygienické zázemí lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nedokáží dočasně vyřešit vlastními silami. Jde o krizovou možnost ubytování, na kterou je potřeba navázat další sociální práci a pokus o sociální začlenění a podporu při zajištění ubytování běžným způsobem,“ říká Bohumila Smutná, vedoucí NDC. „Život a nocování na ulici je výrazným faktorem objektivního fyzického nebezpečí pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Nejde pouze o nepřízeň počasí, které jsou vystaveni. S dlouhodobým pobytem ve venkovním prostředí je spojeno riziko zhoršení zdravotního stavu, propuknutí chorob, stále častěji se opakujících případů fyzického napadení lidí bez domova atd. Možnost důstojně přenocovat, nemít strach o vlastní život, případně překlenout aktuální tíživou životní krizi má přirozeně neoddiskutovatelné kladné dopady na psychiku člověka a jeho duševní kondici.“
Noclehárnu mohou vyžívat muži i ženy. „Pro muže je k dispozici dvanáct míst, pro ženy čtyři. Zařízení je bezbariérové a přizpůsobeno tak, aby službu mohl využít například i vozíčkář,“ dodala Bohumila Smutná. Vybavení zajistila Oblastní charita Uherský Brod prostřednictvím sponzorských darů, finančně podpoří tuto sociální službu i město Uherský Brod.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist