Brodské plány: dvě lávky i křižovatky do dvou let

Brodské plány: dvě lávky i křižovatky do dvou let
Foto: ara  /  Uherský Brod
Uherský Brod Zprávy 05 / 09 / 2014

Brodské zastupitelstvo stihlo ještě před prázdninami schválit dva investiční záměry. Kromě stavby komunikačního propoje Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava, který by měly zajistit také dvě železobetonové lávky přes silnici I/50 a řeku Olšavu, jde také o úpravu frekventovaných křižovatek a místních komunikací u železničního přejezdu v ulicích Pod Valy, 26. dubna a Vlčnovská. Oběma plánům má pomoci na svět úspora z prioritní stavby letošního roku, kterou je výstavba dopravního terminálu. Konkrétně jde o úsporu ve výši 30 milionů korun.
Na otázky DOBRÉHO DNE odpovídá Patrik Kunčar, senátor a starosta Uherského Brodu.

Jak si máme představit úpravy křižovatek silnic II/490, III/05016 a silnic u přejezdu?
Jedná se o řešení dvou silničních dopravních uzlů oddělených v bezprostřední blízkosti úrovňovým železničním přejezdem tratě ČD Brno - Vlárský průsmyk. Současný stav již přestává vyhovovat stále narůstající intenzitě dopravy, dochází zde ke značnému zdržení na vjezdech do obou křižovatek.

Kde jsou největší problémy?
Vůbec největší zdržení je na křižovatce silnic II/490 a v ulici Vlčnovská, kde překračují průměrné časy zdržení na vedlejším vjezdu od Slováckého náměstí ve směru do centra města jednu minutu. Na nepříznivé situaci se kromě vysoké intenzity dopravy nadřazených dopravních proudů podílí i vliv přerušení dopravního toku při uzavření železničního přejezdu.

Jak chcete situaci vyřešit?
V rámci studie úpravy křižovatek, kterou předložila projektová kancelář na dopravní a inženýrské stavby, jsme si nechali zpracovat i dopravně inženýrské posouzení. Nabízely se celkem čtyři varianty řešení. Jako nejlepší z nich vyšla varianta zkapacitnění současných stykových křižovatek. Ale s tím, že by se zde někdy kolem roku 2025 doplnila světelná signalizace s dynamickým řízením a s koordinací se zabezpečením železničního přejezdu. Rada města nakonec navrhla pokračovat v úsporné variantě.

O co přesně jde?
Mezi oběma křižovatkami se navrhuje rozšíření úseku přes železniční přejezd na čtyři jízdní pruhy. Tímto krokem se podstatně zvýší kapacita kritického vjezdu spodní křižovatky. Vlevo odbočující vozidla z ulice Vlčnovská, která budou mít namířeno dál do centra, by tak najížděla do samostatného pruhu. Kapacitu kritického místa křižovatky by tak omezoval pouze přímo jedoucí dopravní proud směrem od centra na Nivnici a dopravní proud odbočujících ze směru od Nivnice do směru Vlčnovské.

Můžete už dnes odhadnout přibližné náklady a termíny?
Předpokládané celkové náklady pro navrhovanou variantu jsou 6,2 milionu na stavební část a 10 milionů na úpravu a doplnění zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu, přičemž 85 procent by měla uhradit dotace. Obě stavby by z důvodu vazby na dotační program měly být dokončeny nejpozději do konce roku 2016.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace