Bývalý místostarosta Ořechov nepoškodil?

Bývalý místostarosta Ořechov nepoškodil?
Foto: ilustr. web
Ořechov Zprávy 23 / 02 / 2016

Šestačtyřicetiletý Zdeněk Svoboda, bývalý místostarosta a v současnosti zastupitel Ořechova, obec nepoškodil! Aspoň podle revizního znaleckého posudku Vysokého učení technického v Brně (VUT), který byl posledním střípkem dokazování v kauze, kterou už třetím rokem rozplétá Okresní soud v Uherském Hradišti.
Svoboda jakožto jediný jednatel uherskohradišťské stavební firmy podle obžaloby získal zakázku na výstavbu stavebního sběrného dvora bez předchozího schválení zastupitelstvem, stavbu provedl bez písemné smlouvy o dílo a řádně nevedl stavební deník. „A navíc způsobil škodu obci, když cenu díla nadhodnotil o 323 002 koruny,“ dodal Lukáš Mahdal, státní zástupce.
Soudní líčení přihrálo trumfy oběma stranám. „Starosta oslovil se žádostí o podání nabídky čtyři společnosti, následně vybral nejvýhodnější. I když neexistuje písemná smlouva o dílo, veškeré náležitosti jsou ve faktuře. Jestli byl porušen zákon o veřejných zakázkách, tak jedině starostou. Můj klient totiž v tomto případě nevystupoval jako úřední osoba, místostarosta, ale jako jednatel společnosti,“ reagoval obhájce Josef Pitner. „Obžalovaného usvědčily výpovědi svědků, zápisy z jednání zastupitelstva i znalecký posudek společnosti Nemovitost,“ prohlásil Mahdal. Jenže právě zmíněný znalecký posudek rozcupovali experti VUT, kteří na popud soudu vypracovali revizní znalecký posudek, čítající více než 60 stran. „Znalecký ústav se situací na místě samém zabýval velmi podrobně, provedl sondy, zaměření i laboratorní zkoušky. Své závěry pak projednal s předchozími posudky,“ komentoval posudek soudce Jiří Přibyl.
VUT cenu vybudovaného stavebního sběrného dvora v Ořechově, včetně přístřešku, vypočítal na 773 386 korun, což je o 34 414 korun více, než si vyfakturovala společnost obžalovaného. Cenu tak označil za v místě a čase obvyklou. Na odvedeném díle však objevil nedostatky v kvalitě, které odměnil srážkou 8,4 procenta z ceny.
Rozdíl mezi posudkem, o který se opírá žaloba, brněnská technika spatřuje v jeho chybách. Nezohlednil totiž odebírání většího množství podmáčené zeminy ani zhutnění podkladu. „Revizní znalecký posudek však vychází z údajů ve stavebním deníku, který obžalovaný předložil až v průběhu trestního řízení, a lze se domnívat, že byl vyhotoven dodatečně a účelově, aby korespondoval s obhajobou. O jeho existenci totiž nevěděli ani zastupitelé,“ připomněl Mahdal. „Revizní posudek jen potvrdil slova klienta, že investoval více, než skutečně fakturoval. A to jen proto, že byl místostarostou obce,“ zdůraznil Pitner, který v závěrečné řeči apeloval na zproštění obžaloby.
Státní zástupce navrhl podmíněný trest v délce 12 až 15 měsíců s odkladem na dva až tři roky a peněžitý trest 100 tisíc korun. Zmocněnkyně obce Ořechov pak náhradu škody ve výši 323 002 korun s úrokem z prodlení od 1. ledna 2011.
Soud líčení odročil na březen, kdy vynese rozsudek.

autor: PETR ČECH
TOPlist