Často prší, ale zdání klame. Sucho dál ničí lesy, majitelé dostanou 5,4 milionu

Často prší, ale zdání klame. Sucho dál ničí lesy, majitelé dostanou 5,4 milionu
Foto: archiv
Slovácko Zprávy 10 / 07 / 2020

Nedostatek vláhy se neblaze podepisuje na stavu lesů, jejich vlastníci na změnu k lepšímu nemají dostatek peněz. Dvaašedesát z nich nyní získá na zmírnění škod od zlínského hejtmanství bezmála 5,4 milionu korun. Státní peníze jsou určeny výhradně na práce, které povedou k lepší odolnosti a rozmanitosti lesů a zadržování vody v krajině.
Hejtmanství nepodpořilo pouze jednu žádost o podporu. „Přestože firma byla vyzvána k doplnění projektové dokumentace, tak tak neučinila, tudíž nemůže být dotace přiznána,“ vysvětlila radní Margita Balaštíková.
Celkem šestnáct žadatelů získá přes 3,41 milionu korun na uměrňování odtoku a vsakování vody u lesních cest. Dalších 36 žadatelů získá přes 1,94 milionu na sázení vhodných dřevin a zřizování oplocenek. „Jsou to malé prostředky, protože se většinou jedná o výsadbu vícedruhových lesů, to souvisí s bojem s kůrovcem, a taky samozřejmě vícedruhový les jinak vsakuje srážky, které probíhají na území Zlínského kraje. A pak je to budování různých příčných prahů, které mají zabezpečit to, že voda se nerozbíhá po lesních cestách, ale příčný práh souvislý tok nasměruje do porostu, kde se rozprskne a udrží se v povrchu,“ uvedla Balaštíková.
Hejtmanství podpořilo loni aktivity na zmírňování následků sucha v lesích částkou přes čtyři miliony korun. „Na usměrňování odtoku a vsakování vody u lesních cest tehdy získalo 16 žadatelů dotaci 2,63 milionu korun. Dotaci na sázení vhodných dřevin a zřizování oplocenek 1,39 milionu korun v roce 2019 rozdělil kraj mezi 36 žadatelů,“ vypočítala Adéla Kousalová, mluvčí kraje.

Tagy článku

TOPlist