Cena za stezku by o 3 miliony překonala rozpočet. Odkládá se

Cena za stezku by o 3 miliony překonala rozpočet. Odkládá se
Foto: ara
Rudice, Šumice Zprávy 21 / 07 / 2015

Pro Šumice a Rudice to mohla být jedna z klíčových akcí příštího roku, ale už dnes je jisté, že zůstane jen u plánů. Jak dlouho, to ukáže další dotační politika státu a Unie. Řeč je o chystané cyklostezce, která měla spojit sousední obce.
„Není to definitivní odmítnutí stavby, ale její současná finanční náročnost je nad naše možnosti. Obecní rozpočet představuje částku přesahující jen pět milionů korun ročně, a ze studie stavby vyplynulo, že rudická část stezky a na trasu navazující komunikace by nás stála pět milionů,“ vysvětluje Ladislav Kolařík, starosta Rudic.
Vybudování celkem 1,5 kilometru dlouhé stezky se odhaduje na přibližně 8 milionů korun.
„Budeme dál hledat řešení a vhodný dotační titul. Po zvážení všech současných pro a proti jsme ale nemohli rozhodnout jinak,“ komentuje jednoznačný výsledek hlasování zastupitelů v poměru 6:0 starosta Kolařík. Na straně jeho obce není jen vyšší částka, ale také technicky náročnější část stavby s gabiony, opěrnými zdmi, odvodněním a přejezdy. „To všechno ale v rámci dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury nepatří mezi uznatelné náklady,“ upozornil Ladislav Kolařík. Obec by navíc musela zaplatit novou komunikaci od mysliveckého sdružení Březovec po horizont.
Zrušení společné akce je špatnou zprávou také pro rudické školáky. V obci chybí škola a děti musí dojíždět. První stupeň do Nezdenic a druhý právě do Šumic, kde se nabízelo využití cyklostezky.
„Stezka sleduje polohově historickou polní cestu mezi obcemi, pozemkově je vše v jejich vlastnictví. Záměrně jsme zvolili tuto trasu, abychom neměli ještě náklady s vykupováním pozemků,“ říkal na začátku roku Josef Jančář, starosta Šumic. A dnes? „Co k tomu dodat? I když rudické zastupitele chápu a vím, že obecní rozpočet je oproti našemu rozpočtu významně menší a napjatější, nemohu si do rudických zastupitelů odpustit malé rýpnutí. Máme takové přísloví: „Když sa nechce, je to horší, než když sa nemože.“ Můj názor je, že v uvedeném případě je to kombinace obojího,“ uvedl starosta také na obecních webových stránkách.

TOPlist