Cenu Vladimíra Boučka převzali kovář a košíkář

Cenu Vladimíra Boučka převzali kovář a košíkář
Foto: www.mesto-uh.cz  /  Ceny Vladimíra Boučka jsou rozdány.
Uherské Hradiště Zprávy 06 / 10 / 2020

Kovář Vítězslav Bobčík z Podolí a Leoš Křižka z Březolup, který ovládá práci s přírodními pletivy, jsou novými držiteli Ceny Vladimíra Boučka. Čestné uznání si ze slavnostního předávání odnesl Josef Míšek z Hluku za šití krojových součástek.

Dědictví lidové kultury a řemesel je velkou cenností, velmi si vážím každého, kdo je udržuje naživu. A na Uherskohradišťsku jsou stále lidé, kteří vynikají mistrovstvím v jednotlivých řemeslech, a za naprosto nedocenitelné považuji, když se jim daří předávat umění následovníkům,“ řekl s obdivem Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště.

Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby radnice uděluje už od roku 2005, kdy jej získal František Mikulec. „Ocenění v názvu nese jméno zakladatele novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu a významné osobnosti města,“ zdůraznil Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice, s tím, že ocenění výsledky své činnosti pravidelně prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradičních a uměleckých řemesel nebo na akcích Slováckého muzea.

Udělování Ceny Vladimíra Boučka v posledních letech už tradičně provází i udílení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Nově jej získalo třináct osobností, mezi nimi i dva zástupci Slovácka. Marie Bilíková z Babic, jejíž doménou je práce s přírodními pletivy - drobná figurální plastika a tkané výrobky z kukuřičného šustí, a Gabriela Mahdalová z Nivnice za práci s textilem, těžkou krojovou krejčovinu, šití a zdobení tradičního lidového oděvu.

Tagy článku

TOPlist