Čerťák promění hořavka

Čerťák promění hořavka
Foto: ilustr.  /  Hořavka duhová
Staré Město Zprávy 21 / 04 / 2012

Staroměstský Čerťák se stane součástí Natura 2000. Zařazení mezi evropsky významná chráněná území má na svědomí hořavka duhová - rybička o maximální délce deset centimetrů, která je na seznamu chráněných druhů. Jelikož je však slepé rameno řeky Moravy dlouhodobě neudržované, podmínky pro její rozmnožování a život dostávají na frak…
Hořavka duhová je ohrožený a chráněný druh, který vyžaduje přísnější ochranu. „V Česku je rozšířena roztroušeně ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách s výskytem škeblí, které nutně potřebuje pro rozmnožování. Její stavy jsou nestálé a na mnoha lokalitách mizí kvůli znečištění nebo nevhodnému rybářskému obhospodařování,“ říká Alan Urc, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje.
A stejná je situace na neudržovaném Čerťáku, v jehož okolí je navíc spousta nepořádku a odpadků. Vyhlášení za přírodní památku však přinese obrat o 180 stupňů. „Součástí péče o lokalitu budou pravidelné prořezávky a prosvětlení břehových porostů a odstranění odpadků. Předpokladem dostatečné populace hořavek i potřebných mlžů je i vyvážené rybářské hospodaření,“ zdůraznil Urc. Hlavním předpokladem je nepřerybňování ramene a nezanášení cizích, v naší přírodě nepůvodních druhů ryb a organismů, které by mohly zdecimovat populaci hořavek a mlžů. „Samozřejmě je nezbytné zamezit jakémukoliv znehodnocení kvality vody. Cílem je zkrátka zachování příznivého stavu biotopu pro udržení a posílení populace hořavky duhové,“ dodává vedoucí odboru.
Čerťák byl aktuálně zařazen do národního a evropského seznamu. A brzy se dočká i prohlášení za Evropsky významnou lokalitu. „Náklady na péči a provádění nezbytných zásahů uhradí stát,“ prozradila Gabriela Sýkorová Dvorníková, tisková mluvčí Zlínského kraje. Na desetileté období se podle ní počítá s částkou 916 500 korun.

autor: PETR ČECH
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace