Cestu ze sídliště do centra zkrátí Všezvěd a Všudybud

Cestu ze sídliště do centra zkrátí Všezvěd a Všudybud
Foto: vizualizace MÚ Uh. Brod  /  Přes silnici I/50 a Olšavu povedou mosty.
Uherský Brod Zprávy 09 / 09 / 2015

Všezvěd Všudybud. Postava z Labyrintu světa a ráje srdce, jednoho z klíčových děl Jana Amose Komenského, dá jména novým lávkám v Uherském Brodě. Mosty vyklenuté nad vytíženou silnicí I/50 a řekou Olšavou mají spojit centrum města se sídlištěm Olšava. V optimistické variantě by první etapa prací mohla začít v roce 2017. I když náklady nejsou zanedbatelné, bez daně vychází dnes na 33,3 milionu korun, město by nakonec ze svého nemuselo platit ani polovinu. Radnice kalkuluje, že až 85 procent uznatelných nákladů by mohla zaplatit dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Jak na tak výhodnou dotaci dosáhnout? „Máme v plánu postavit dva mosty. První lávka přes Olšavu by měla stát 13,5 milionu, druhá přes silnici I/50 celkem 14,5 milionu korun. Přičemž o dotaci je možné žádat jen do maximální výše deseti milionů korun. Takže pokud práce rozdělíme na dvě etapy, můžeme dohromady získat dotaci až 20 milionů korun. Zbývající náklady by pak neslo město,“ vypočítal starosta Patrik Kunčar. Do celkové částky 33,3 milionu ještě patří 4 miliony na vybudování cyklostezky a 1,3 milionu na osvětlení a mobiliář. V nadcházejících dnech čekají Patrika Kunčara na půdě pražské centrály SFDI náročná jednání. První z nich už absolvoval o prázdninách. „Chceme prosadit svůj záměr, o kterém uvažujeme už delší dobu. Stavba komunikačního propoje ze Slováckého náměstí k sídlišti Olšava je navíc v souladu s územním plánem města v podobě, která vznikla už v roce 2004,“ upřesňuje starosta Kunčar.
Oba mosty by měly kotvicími lany částečně architektonicky připomínat téměř 350 metrů dlouhou lávku, která od září 2010 překonává údolí se železnicí a spojuje centrum města s obchodním areálem. Všechny tři konstrukce, vzdálené od sebe jen několik desítek metrů, by tak na sebe opticky navazovaly. A proč by měly práce začít až za dva roky? „Dříve to není možné. Výkupy potřebných pozemků ještě stále neskončily, zbývá dokončit projekt a získat nezbytná stavební povolení. Limitujícím faktorem jsou i peníze. Bez podpory SFDI se sami do stavby pustit nemůžeme,“ vysvětlil starosta Patrik Kunčar.
Pokud se v čase přeneseme o dva až tři roky dopředu, zkratka ze sídliště do centra začne na stezce, která začíná v ulici Dělnická. První železobetonová lávka Všudybud bude měřit bezmála 30 metrů a v téměř pětimetrové výšce překoná silnici I/50. „Další, jen o něco delší lávka nazvaná Všezvěd povede přes řeku Olšavu. Propoj by odtud pokračoval v ulici Provazní a končil poblíž aquaparku Delfín,“ přiblížil Patrik Kunčar.
O důležitosti vzniku nových lávek není ve městě pochyb. Pěší mířící do centra tady musí dnes překonat řeku, železnici, silnici a dvě křižovatky. Ulice 26. dubna je tak vůbec nejfrekventovanější ve městě. „Propoj má velký význam, neboť sídliště Olšava je nejvýznamnější rozvojovou lokalitou pro bytovou výstavbu ve městě. Jenomže stále jen na papíře územního plánu. Reálně se tady nic neděje, byty nerostou. Dopravní dostupnost autem je tady sice dostatečná, ale totéž nelze říct v případě pěších a cyklistů,“ prohlásil už dřív místostarosta Jan Hrdý, který má dopravu ve své kompetenci.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist