Charita má zájem o Vincentinum, ale jeho služby přebírat nebude

Charita má zájem o Vincentinum, ale jeho služby přebírat nebude
Foto: archiv  /  Dalibor Jirásek, zástupce ředitele a projektový manažer Charity Uherské Hradiště
Uherské Hradiště Zprávy 16 / 06 / 2020

I když do vypsání tendru na pronájem velehradského Vincentina ještě zbývá spousta času, už dnes je tady jeden vážný zájemce. Zlínským krajem nákladně zrekonstruované prostory, kde nyní sídlí domov pro osoby se zvláštním postižením, by od začátku roku 2024 ráda obsadila Charita Uherské Hradiště. „Ano, projevili jsme oficiální zájem ucházet se ve veřejné soutěži o pronájem Vincentina,“ potvrdil Dalibor Jirásek, zástupce ředitele a projektový a personální manažer Charity. „A proč? Chceme zajistit rozvoj těch sociálních a zdravotních služeb, které jsou ve Zlínském kraji potřeba.“

O které služby se jedná?

Dlouhodobě usilujeme například o rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením. V současné době máme osm lůžek v Boršicích a tři lůžka v Hluku. Přestože nyní vznikla nová odlehčovací služba v objektu Salašská na Velehradě, stále si myslíme, že je kapacita nedostačující. Je to obrovská pomoc těm, kteří dlouhodobě pečují o svého blízkého v domácím prostředí.

Objevily se spekulace, že k debatě o možném převzetí služeb mezi zástupci hejtmanství a Charity už mělo v ústraní dojít. Kontaktovali vás zástupci Zlínského kraje v této věci?

Charita žádné služby nebude přebírat… Takže nás ani nikdo nemohl v této věci kontaktovat.

Dnes už bývalý šéf Sociálních služeb Uherské Hradiště Bronislav Vajdík uvedl, že transformační plány, které museli pracovníci domovů pro osoby se zdravotním postižením na pokyn Zlínského kraje zpracovat, nevychází z jejich představ ani z reálných potřeb a přání zdravotně postižených uživatelů, a často ani ze souhlasného stanoviska jejich opatrovníků. Cíle transformačních plánů jsou podle Vajdíka striktně určeny, a to v předem stanovených časových horizontech. Například Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum s kapacitou 50 lůžek by měl být do tří let zcela vyprázdněn a nikdo mu ani veřejnosti nedal žádné smysluplné vyjádření, jaký bude jeho další osud. Jaký má  být osud Vincentina v představách Charity Uherské Hradiště?

Transformaci řídí Zlínský kraj, takže je to otázka pro jeho zodpovědné pracovníky. My neznáme podrobně důvody uzavírání či sestěhování různých zařízení. Co se týká osudu Vincentina, mělo by dále sloužit potřebným, ať už v tomto objektu bude působit kdokoliv.

Pokud by ve výběrovém řízení zvítězila Charita, jakou formou by se činnost Vincentina financovala?

Charita, stejně jako ostatní poskytovatelé, je financována vícezdrojově. Jedná se o dotace z veřejných rozpočtů státu a samospráv, platby zdravotních pojišťoven a platby klientů - to jsou hlavní zdroje. Doplňkové zdroje jsou pak různé granty, sbírky apod. Tyto zdroje se však snažíme spíše investovat do rozvoje a zlepšení standardu pro klienty.

 Kam podle vás směřuje krajská transformace domovů pro zdravotně postižené? 

Mohu pouze říct, kam si myslím, že by směřovat měla. Výsledkem by měl být stav, kdy klienti schopní alespoň trochu samostatného života budou žít např. v chráněných bydleních či chráněných bytech. A samozřejmě ti, co toho nejsou schopni, musí zůstat v podobných zařízeních, jako jsou ta na Velehradě. Důležité je člověka podporovat, motivovat a doprovázet a na konci takového procesu musí jít o jeho svobodné rozhodnutí.  V minulosti si lidé mysleli, že všechno mohou nebo dokonce musí za hendikepované lidi rozhodovat, že vědí, co potřebují, lépe než oni sami. Ta doba je bohudík pryč. Pokud chceme dělat správná rozhodnutí s ohledem na oprávněné zájmy klientů, musíme o tom s nimi a jejich blízkými komunikovat. Člověk s postižením má stejnou důstojnost jako kdokoliv jiný a s tímto vědomím k nim musíme přistupovat. Bez toho by byla všechna rozhodnutí špatná.

autor: JAROSLAV CHUDARA

Tagy článku

TOPlist