Charitním dům ve Slavkově je ztrátový, hrozí jeho zánik?

Charitním dům ve Slavkově je ztrátový, hrozí jeho zánik?
Foto: Ilustrační foto: web  /  Služba ve Slavkově je kvalitní, Arcidiecézní charita Olomouc s jejím zrušením nesouhlasí.
Slavkov Zprávy 05 / 09 / 2023

Charitnímu domu sv. Pavla a Petra ve Slavkově umíráček nezvoní. Aspoň zatím. I když Charita Uherský Brod kvůli ztrátovému provozu přišla s nápadem na zrušení provozu, respektive transformaci lůžek na pečovatelskou službu, údajně pod tlakem zaměstnanců „zařadila zpátečku“. Osud domova pro seniory však zůstává nejistý.

„Za bývalého vedení se vždy peníze na nerentabilní služby podařilo získat, ale nové s tím má problém a dělá jeden kopanec za druhým, včetně rušení služeb, které na tom nejsou ekonomicky růžově. Proč, to netuším,“ svěřila se bývalá pracovnice Charity Uherský Brod, která požádala o zachování anonymity.

O záměru zaměstnavatele se dověděla z úřední desky Zlínského kraje, na které se objevil upravený Akční plán rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2024. U Chráněného domu ve Slavkově je v kolonce předpokládaná kapacita uvedena hodnota mínus 12 lůžek. A právě 12 lůžek je aktuální kapacita domova... „Charita Uherský Brod si na konci uplynulého roku podala rozvojový záměr na transformaci dvanácti lůžek na úvazky pečovatelské služby. Zástupci organizace už předtím informovali Zlínský kraj, změnu odůvodnili ztrátovým provozem,“ informovala Soňa Ličková, mluvčí Zlínského kraje.

„Ve hře byla transformace na jiný typ služby, pro Charitu byla jednou z možností, ale nesouhlasil s ní kraj, ani Arcidiecézní charita Olomouc. Vše proběhlo transparentně. Charita tak od záměru upustila, mimochodem i po konzultaci s naším metodickým oddělením,“ reagoval Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO), která má podle něj značně omezené možnosti přímého vlivu na uherskobrodskou Charitu. Jejím zřizovatelem je totiž olomoucký arcibiskup. „Určité obavy z dalšího vývoje ve Slavkově jsme zachytili během jedné z konzultačních návštěv,“ doplnil Keprt, podle kterého je současná kapacita zařízení nedostačující z pohledu potřeb regionu i možností dlouhodobého financování. „Pro Charitu je ale při rozhodování důležitější potřeba a bezpečí klientů než ekonomická výhodnost. Službu ve Slavkově navíc považujeme za kvalitní, i to je důvod, proč bychom se zrušením nesouhlasili,“ zdůraznil ředitel ACHO.

Domov pro seniory ve Slavkově je jedním z nejmenších ve Zlínským kraji.

„O jeho uzavření jsme nikdy neuvažovali. I když provozování zařízení s tak nízkou kapacitou je z dlouhodobého hlediska finančně velmi náročné, navíc budova je zastaralá a potřebuje modernizaci,“ prohlásil Libor Mikel, ředitel uherskobrodské Charity. „Kdyby ředitel nechtěl službu ve Slavkově rušit, záměr se nikdy neobjeví v akčním plánu kraje. A jestli mluví o zřízení jiné služby, tak to je dlouhodobý proces a v akčním plánu by byla poznámka, o jakou službu se jedná. Snaha o zrušení domova je tak naprosto jednoznačná,“ oponuje Petr Houšť, bývalý šéf uherskobrodské Charity.

Třebaže Mikel potvrdil, že podal na Zlínský kraj rozvojový záměr na transformaci služby v roce 2024, důvody neprozradil. A nereagoval ani na dotazy redakce DOBRÉHO DNE ohledně hospodaření...

Výroční zprávy ale hovoří jasně. V letech 2011 až 2020 Charitní dům ve Slavkově „vydělal“ skoro 700 tisíc korun. Za rok 2022 ale vykázal ztrátu 853 603 korun (v roce 2021 probíhala rekonstrukce, klienti byli dva měsíce na LDN - pozn. autora). „Jen prostým výpočtem, kolik je možné získat na fungování domova při stávající kapacitě a kolik je potřeba k pokrytí nákladů, vychází kalkulace do mínusu. Charita ale může ztráty pokrýt z volných zdrojů od dárců, sponzorů nebo nadací,“ je přesvědčený Keprt, který se však kvůli absenci potřebných informací odmítl pouštět do hlubší analýzy hospodaření domova.

Ve Slavkově o jeho nejisté budoucnosti vědí. „Z Charity Uherský Brod nás informovali, že kvůli hospodaření v červených číslech neví, jestli zvládnou domov provozovat dál. Stále jednáme, nic není rozhodnuto. Chceme, aby služba v obci zůstala, ale chápeme i argumenty druhé strany. Ve spolupráci s vedením Charity proto hledáme možnosti řešení,“ komentoval situaci Libor Švardala, starosta Slavkova. Obec do objektu v minulých letech „nasypala“ nemalé finanční prostředky, zateplila fasádu, zrekonstruovala střechu, oživila nádvoří. Charitě jej přitom pronajímá za symbolickou korunu ročně a pravidelně podporuje formou dotace.

„S obcí stále jednáme o nejlepším řešení ke zlepšení stavu budovy s možností zachování domova pro seniory, rozšíření kapacity nebo transformace na pečovatelskou službu. Snahou je využít finančních prostředků z Evropských fondů na rekonstrukci budovy,“ uvedl Mikel. „Cílem je službu zachovat a ještě zkvalitnit, v tomto duchu jsme taky vždy hovořili i se zaměstnanci,“ zdůraznil ředitel, podle kterého ale zároveň probíhají jednání s vedením města Uherský Brod, které má zájem o přesun 12 slavkovských lůžek. U Olšavy totiž plánují výstavbu nového Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory.

Tagy článku

TOPlist