Chceme kraj s vizí a být připraveni na dopady demografického vývoje, říká hejtman Radim Holiš

Chceme kraj s vizí a být připraveni na dopady demografického vývoje, říká hejtman Radim Holiš
Foto: archiv   /  Hejtman Radim Holiš a rektor Univerzity Tomáše Bati Milan Adámek
Zlínský kraj Zprávy 31 / 05 / 2024

Hejtman Radim Holiš si uvědomuje vážnost situace, do které se nejen Zlínský kraj kvůli demografickému vývoji řítí. „Bohužel se bavíme o faktech a nezvratných prognózách, kterým budeme buď čelit a připravíme se na ně, nebo budeme čekat, až nás položí. A my chceme kraj s vizí a být připraveni,“ říká v rozhovoru pro slovácký týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM, ve kterém mluví nejen o využití pozemků v Malenovicích, investicích do zdravotnictví, ale také o prohlubující se spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati.

Zlínský kraj v těchto dnech spustil velkou anketu, ve které zjišťuje, jakým způsobem by lidé chtěli využít zónu v Malenovicích, kde chtěl váš předchůdce postavit novou nemocnici. Znamená to, že sami nevíte, jak nejlépe tyto pozemky využít?
Na rozdíl od mého předchůdce chceme do debaty vtáhnout odborníky a veřejnost. Máme představu, co má v místě vzniknout, ale chceme to mít vydiskutované se všemi stranami. Zatím jsme na začátku, ale je zřejmé, jakým problémům Zlínský kraj čelí - vylidňovaní, nízké mzdy, stárnoucí populace. To je pro nás vodítko a s ohledem na to hledáme nové využití pozemků v Malenovicích.

Mezi představené inspirace, jak využít pozemky v Malenovicích, jste zařadili např. také nově plánovaný fotbalový stadion v Miláně. Opravdu by měl fotbal dostat přednost před zdravím, resp. stadion před nemocnicí?
Neexistuje nic důležitějšího než zdraví. Proto jsme první dva roky po nástupu do vedení kraje řešili, jak naložíme s Krajskou nemocnicí T. Bati ve Zlíně. Vznikl reálný plán na modernizaci Baťovky a podle něj postupujeme. Průběh prací mohou lidé kontrolovat na webu www.budoucnostbatovky.cz. Ale správně říkáte, že anketa si bere inspiraci ze zahraničí. Pestrostí projektů jsme lidem chtěli dát na výběr z různých možností. A věřte, nebo ne, část hlasujících by tam stadion opravdu chtěla, ale podle mého názoru se stadion favoritem ankety nestane.

Často mluvíte o tom, že Zlínský kraj čelí vážným problémům, které souvisí s odlivem mladých lidí a stárnutím populace, což navíc umocní výrazný pokles v demografické křivce. Jak s tím souvisí třeba právě diskuse o využití pozemků v Malenovicích?
Těmto tématům se tu nikdo z předchozích hejtmanů nevěnoval. Každý řešil „teď a tady“, ale co bude za pár let, tím se nikdo nezabýval. Je to nepopulární, protože děláte kroky, které nejdou vidět okamžitě, stojí za tím dlouhodobá a systematická práce, promyšlená na více úrovních, vyžadující nemalé investice. Bohužel se bavíme o faktech a nezvratných prognózách, kterým budeme buď čelit a připravíme se na ně, nebo budeme čekat, až nás položí. A my chceme kraj s vizí a být připraveni.

Na modernizaci Krajské nemocnice Tomáše Bati kraj v minulých týdnech schválil dotaci ve výši přibližně 1,4 miliardy Kč. Co vše se za tyto peníze postaví? A bude mít kraj i peníze na další připravované investiční akce?
Výstavba zcela nového gynekologicko-porodnického komplexu je pro krajskou nemocnici ve Zlíně zásadním milníkem. Tím se totiž výrazně začne měnit ráz a uspořádání celého areálu. Kromě porodnice v něm bude například oddělení neonatologie, šestinedělí a riziková těhotenství, gynekologie nebo ORL, včetně parkoviště. Nelátáme starou nemocnici. Stavíme nové, logicky propojené pavilony v původním historickém areálu. I přesto se po více než třech letech stále setkávám s názory, že nemocnice v Malenovicích by byla lepší, levnější a už by byla postavená. Nechci zaryté zastánce malenovické nemocnice přesvědčovat, ale je potřeba si dát fakta na stůl. S ohledem na dnešní ceny by se náklady blížily ke dvaceti miliardám korun, jednoznačně by měla menší kapacitu než současná Baťovka a stavět by se začala nejdříve příští rok, což dokládají smlouvy připravené bývalým hejtmanem. Investičně samozřejmě na úkor všech ostatních okresních nemocnic, školství, dopravy, sociální oblasti a dalších sektorů. Hotová by v optimistické časové variantě byla nejdříve v roce 2031 s tím, že by se do té doby nákladně udržoval stávající areál. Taky je to cesta. My jsme se ale rozhodli mít kvalitní zdravotní péči dostupnou v každém okrese, mít na další investice a nepoložit krajský rozpočet.

Jak jste spokojený s tempem, jakým se ubírá modernizace krajské nemocnice? Nechtěl jste být přeci jen za necelé čtyři roky vašeho mandátu dál?
Mnohé změnou už prošlo, pro lidi zvenku jsou to možná méně viditelné věci, ale pacienti a personál změnu pociťují na vlastní kůži. Postupujeme podle logicky nastaveného plánu, abychom neohrozili poskytovanou péči a dodrželi návaznost stavby. Nemohli jsme začít dřív. Jde o investice v řádu miliard korun a chtěli jsme mít ve Zlíně moderní zdravotnické zařízení, které bude odpovídat dnešním standardům ve světě. To chtělo čas. Hledali jsme řešení, proseděli nad ním hodiny s odborníky, lékaři i ekonomy, není to střelba od pasu, víme, co děláme. Nejsem blázen ani populista, abych takovou věc uspěchal kvůli volbám.

Výrazným způsobem Zlínský kraj prohloubil také spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati (UTB), které dotací ve výši 200 milionů Kč pomůžete s výstavbou nové budovy v centru Zlína. Co tato finanční injekce kraji přinese?
Jedním z pilířů, na které se musíme s ohledem na demografický vývoj a odliv lidí zaměřit, je vzdělání. Od toho se mnohé odvíjí. Potřebujeme, aby tu měli mladí dostatečnou nabídku kvalitních studijních oborů a absolventi po škole viděli ve Zlínském kraji perspektivu pro svou budoucnost, zůstali tady žít a pracovali tu. Je velké štěstí, že tu máme univerzitu, která s tím může pomoci. Proto jsme poprvé v historii Zlínského kraje podepsali s UTB smlouvu, která nám spolupráci jasně definuje. Postupně chceme například otevřít nové obory, navýšit počty studentů a zajistit jim zahraniční stáže, například v Texasu, kde už kolegové zahájili jednání.

Velké problémy pěstitelům i vinařům nejen na Slovácku přinesly letošní silné jarní mrazy. Např. vinaři se teď snaží přesvědčit vládu, aby z tohoto důvodu přinejmenším odložila zavedení spotřební daně na tichá vína. Souhlasíte s tímto jejich požadavkem?
S ohledem na letošní rozmary počasí je odložení spotřební daně pro vinaře jen malou útěchou, která jim celkové ztráty stejně nevykryje. Odložení daně jsem nedávno podpořil přímo na setkání vinařů s ministrem zemědělství Markem Výborným ve Velkých Bílovicích.

Zlínský kraj se mimo jiné během letošního roku stal jedním z hlavních protagonistů aktivity nazvané Zachraňme strojírenství. Co si od toho slibujete?
Strojírenství má v kraji historii, navíc je to dnes moderní obor vyžadující kvalifikované pracovníky a špičkové stroje, kde si člověk vydělá slušné peníze. Bohužel s tím nikdo komplexně nepracuje. Proto jsme vytvořili pracovní skupinu, která bude propagovat studium na středních školách a propojovat školy s firmami. Chceme být leadery kariérového poradenství. Vtáhli jsme do debaty střední školy, Krajskou hospodářskou komoru, podnikatele, Podnikatelský klub Region 47 i Univerzitu Tomáše Bati. Mým cílem je kraj spojovat, protože je to jediná cesta, jak něčeho smysluplného dosáhnout a posunout se.

Kromě již tradičního Dne Zlínského kraje kraj letos zorganizoval nový festival Chutě Zlínského kraje, ale také Den hasičů. Proč se pouštíte také do těchto aktivit?
V dnešní rozpolcené době je potřeba lidi spojovat a podpořit aktivity, které mají smysl. Hasiče kraj oceňuje pravidelně už od roku 2006. Je to akce, která se každoročně koná v Baťově mrakodrapu bez přítomnosti veřejnosti. Tentokrát jsme se dohodli, že ji uděláme jinak. Naším cílem je hasičům poděkovat za práci, kterou dělají, a udělat to na místě, kde u toho mohou být i jejich příbuzní a kolegové. Zároveň chceme ukázat, jak potřebná a důležitá profese to je, a namotivovat tím další k práci u dobrovolných nebo profesionálních hasičů. No a Chutě Zlínského kraje byly také o spojování. Kromě regionálních producentů se tu prezentoval cestovní ruch, naši vinaři i naše střední školy. Kdybyste viděli nadšení mladých kuchařů, kteří se tu utkali ve vaření před zraky návštěvníků, pochopili byste, proč to děláme. Je to odměna a zároveň inspirace do další práce.

autor: Karel Výborný

Tagy článku

TOPlist