Chcete pořádat hody, košt, loučení s prázdninami? Pokud neporušíte mimořádné opatření, není problém

Chcete pořádat hody, košt, loučení s prázdninami? Pokud neporušíte mimořádné opatření, není problém
Foto: kampocesku.cz  /  ilustrační foto
Slovácko Zprávy 27 / 08 / 2020

Uspořádat akci pro větší počet lidí není ani v časech, kdy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, zase tak těžké. Pořadatelé nemusí mít velké obavy. Posuďte sami.

Na dotazy DOBRÉHO DNE odpovídá Vendula Ševčíková, vedoucí kanceláře ředitele, odborný rada a mluvčí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Blíží se konec prázdnin a některé obce pořádají tradiční loučení s prázdninami. Na tyto akce je obvykle vstup zdarma. Jak mají pořadatelé kontrolovat příchozí? Musí vést nějakou evidenci účastníků? Mají obce nějakou nahlašovací povinnost vůči KHS?

Co se týká pořádání jakýchkoliv hromadných akcí, povinnost hlásit jejich uspořádání na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici není. Nicméně je nutné, aby pořadatelé a organizátoři zajistili soulad s požadavky popsanými v Mimořádném opatření, které Ministerstvo zdravotnictví vydalo 23. července a od 27. července je účinné a platné do odvolání. K dispozici je všem volně na internetové adrese koronavirus.mzcr.cz.

Jaká pravidla budou platit v případě pořádání hodů, jejichž součástí jsou průvody? Co byste vzkázala pořadatelům koštů vín a slivovice? Pokud objeví nějaké porušování pravidel, jak se mají zachovat?

Pořádající osoba musí sama zhodnotit, zda je nebo není schopna v návaznosti na požadavky vydaného opatření zajistit danou akci po organizační a provozní stránce. V případě konání akce musí pořádající osoba a organizátor přijmout taková protiepidemická opatření, aby byl schopen ochránit a zamezit dalšímu šíření případného onemocnění mezi jednotlivými účastníky. Například musí zajistit a průběžně doplňovat dezinfekční přípravky a prostředky k zajištění osobní hygieny účastníků, zajistit úklid a dezinfekci společných prostor a také průběžně informovat účastníky.

Jakým způsobem vlastně hygiena kontroluje dodržování protiepidemických opatření na povolených akcích?

Dohled nad dodržováním výše uvedených požadavků je v kompetenci Policie ČR a městské policie. Policisté nebo strážníci dané porušení prošetří a případně postoupí k řešení příslušnému dotčenému orgánu.

autor: JAROSLAV CHUDARA

Tagy článku

TOPlist