Chráněný Kolelač zůstane dál nedostupný suchou cestou i po vodě

Chráněný Kolelač zůstane dál nedostupný suchou cestou i po vodě
Bojkovice Zprávy 26 / 08 / 2013

Pohledné okolí Bojkovic nabízí spoustu víkendových cílů. Na jednu trasu ale budete muset ještě dlouho zapomenout. Jde o návštěvu přehrady Kolelač, která leží ukryta v lesích na severovýchod od města. Trvalé zpřístupnění nádrže zařazené do prvního ochranného pásma nepřichází podle jejího správce, Povodí Moravy, v úvahu.  
„Jde o mimořádně pěkný, ale stále nepřístupný kus Bojkovic, který dobře znají už jen rodáci starších ročníků. Je škoda vzít Bojkovjanům procházku,“ říká starosta Petr Viceník. V ruce drží letecké snímky přehrady a krčí rameny. „Vidíte? Sto metrů od hráze vás zastaví brána. Je ale postavená tak, že vodní hladinu ani nespatříte. A dostat se k vodě přes špatně prostupný a hustý les, to zkrátka nejde.“  
I když Viceníkovy debaty s Povodím Moravy o alespoň částečném zpřístupnění připomínají donquijotovský boj s větrnými mlýny, starosta se nevzdává.  
„Kolelač byl zhruba do roku 1985 přístupný, jezdili sem rybáři, dalo se projít směrem na Slavičín a Hostětín,“ vzpomíná Viceník. A připomíná, že přehrada patří od svého vzniku mezi zásobárny pitné vody. Po sametové revoluci se však zpřísnily její parametry a Povodí Moravy přehradu zavřelo.
„Chtěl bych využít některého z dotačních titulů a postavit poblíž nádrže cyklostezku. Trasa ale nemůže skončit u plotu. Proto už dva roky jednám o možnosti zmenšení velikosti hygienických pásem. Povodí Moravy ale zatím nechce slevit. Trvá na tom, že jde o zdroj pitné vody. Já se ale nevzdávám, budu bojovat dál. Podobných nádrží je přece v kraji víc. Třeba Karolinka, Koryčany nebo Fryšták u Zlína. Vedle těchto nádrží jezdí auta a lidé se tam mohou projít po hrázi. A žádné problémy nejsou.“
Povodí Moravy uspořádalo letos na začátku roku u příležitost Světového dne vody na některých moravských přehradách mimořádné zpřístupnění hrází. „Do budoucna je technicky možné uskutečnit obdobnou prohlídku hráze i na vodní nádrži Bojkovice - Kolelač, ale dojde k porušení paragrafu 30 vodního zákona, protože hráz je v ochranném pásmu prvního stupně. Trvalé zpřístupnění bezprostředního okolí vodní nádrže pro veřejnost není možné - vodárenská nádrž slouží k odběru pro výrobu pitné vody, a tudíž je nastaven režim, který zabezpečuje zdravotní nezávadnost vodního zdroje,“ vysvětluje Gabriela Tomíčková, mluvčí Povodní Moravy.
Paragraf 30 vodního zákona zakazuje vstup a vjezd do prvního ochranného pásma. Tento zákaz neplatí jen pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat. Výjimky může stanovit svým rozhodnutím jen příslušný vodoprávní úřad.
„Dobře si uvědomujeme, že na březích může vzniknout nepořádek. Proto jsem Povodí navrhl, ať má zpřístupnění časové omezení. Návštěvníky by mohlo například varovat důrazné upozornění, že přehrada je otevřena pouze dočasně, že o jejím uzavření rozhodnou sami svým chováním,“ plánuje Viceník.
I tady ale naráží na „odpor“. „Zpřístupnění ochranného pásma prvního stupně není v souladu s platnou legislativou. Povodí Moravy musí především chránit vodní zdroj. Tedy nepřipadá v úvahu ani takzvaná „zkušební doba“ nebo částečné zpřístupnění nádrže pro veřejnost,“ odmítá Gabriela Tomíčková.
Podobná opatření platí také pro vodní nádrž Fryšták u Zlína, na kterou se Viceník odvolává. „Fryšták slouží jako záložní zdroj, a proto tady nedošlo k nákladnému přeložení silnice, která vede poblíž,“ vysvětluje mluvčí Tomíčková. „Zákaz vstupu a vjezdu do prvního ochranného pásma tak platí i na této vodárenské nádrži. Výjimka platí pouze pro rybáře, kteří tady provádějí kontrolní odlovy ve spolupráci s Povodím Moravy. Fakt, že v bezprostřední blízkosti vodní nádrže je komunikace, je zohledněn při veškerých činnostech prováděných na silnici, včetně zimní údržby. V úseku podél vodního díla je navíc dopravní značení, které snižuje ohrožení kvality vod. Konkrétně jde o zákaz zastavení, omezení rychlosti nebo předjíždění.“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace