Chybí jim stovky milionů

Chybí jim stovky milionů
Foto: ilustrační foto
Uherskobrodsko Zprávy 14 / 02 / 2011

Při pomyšlení na rok 2015 musí mít starostové obcí při horním toku Olšavy špatné spaní. V tomto roce vyprší lhůta, do které musí být i menší obce odkanalizované a musí mít zajištěné čištění vod. Pro trojlístek Šumice, Nezdenice a Záhorovice by však jen stavba přivaděče na brodskou čistírnu znamenala vyplacení stovek milionů korun. Přitom právě tyto obce jsou jedny z posledních, které v povodí Moravy nejsou zcela odkanalizované.
„Vyřešení této záležitosti závisí na získaní financí. Bez pomoci státu či jiných dotací se do toho rozhodně nepustíme. Jen pro naši obec představuje rozpočet stavby 50 milionů,“ informovala Libuše Bídová, starostka Nezdenic. Při šestimilionovém rozpočtu je však nemyslitelné podobnou sumu uspořit. „A další úvěr nepřipadá v úvahu. Vždyť ten současný za tělocvičnu budeme splácet až do roku 2023...“
?Podobně to vypadá i v sousedních obcích. „Naše část přivaděče je dokonce projektovaná na více než 100 milionů korun. Což je pro nás obrovská částka. Přitom úvěr jsme si doposud nikdy brát nemuseli,“ řekl Josef Bartoš, starosta Šumic. V Bojkovicích sice už čistírnu mají, přesto i tady se očekávají náročné investice. „Naše čistírna je zbytečně zahlcovaná čistou dešťovou vodou. Připravujeme proto i novou kanalizaci, která by lépe dokázala oddělit znečištěné splašky od dešťovky,“ vysvětlil Petr Viceník, starosta Bojkovic. Tento projekt počítá s náklady okolo 90 milionů korun.

TOPlist