Církev získala mimořádný dar. Stáhne žaloby jako dominikáni?

Církev získala mimořádný dar. Stáhne žaloby jako dominikáni?
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 13 / 07 / 2016

Opozice zuří, zastupitelé Brodu prý připravili město nejméně o 6 milionů

Boj o klíčové církevní pozemky, které Uherský Brod nutně potřebuje k přípravě a stavbám komunikačního propoje na sídliště Olšava a obchvatu Těšova a Újezdce, se ze soudní síně přesunul na diplomatické pole. První dohoda s řádem dominikánů, která však měla způsobit milionové škody, už padla. Nyní město podobně vstřícné gesto očekává také od představitelů katolické církve.
V kostce: zastupitelé Brodu schválili mimořádný finanční dar místní farnosti. Jde o 270 tisíc korun, které zmírní náklady na obnovu věže kostela Neposkvrněného početí Panny Marie. Jak se ukázalo, kromě fasády bude třeba opravit i hodiny, což původně odhadované náklady za přibližně 600 tisíc významně navýší. Je možné, že na právě probíhající rekonstrukci nakonec nebude stačit ani 800 tisíc korun. Město se netají tím, že si od vstřícného kroku slibuje podobnou dohodu, kterou na sklonku června uzavřelo s dominikány. Tady se jednalo o výměnný obchod ve formě „město vrátí řádu klášterní zahradu a dominikáni stáhnou žalobu“.
Pikantní je, že město získalo zahradu v roce 1991 administrativní chybou. Z tohoto důvodu ležela parcela ladem. „Věděli jsme, že se na jeden ze tří pozemků, který nám stát tehdy převedl, vztahuje blokační paragraf. Bylo tedy zcela evidentní, že pozemek by se měl vrátit v rámci církevních restitucí dominikánům,“ vysvětluje Patrik Kunčar, starosta Uherského Brodu. „Dohodli jsme se tedy s představiteli řádu na daru s tím, že oni stáhnou žaloby na některé z pozemků. Tím se nám nyní uvolňují ruce k tomu, abychom mohli pokračovat v přípravě klíčových investic. A mezi ty, které jsou nejpalčivěji v ohrožení právě kvůli nárokům církví, patří stavba lávky přes hlavní cestu na sídliště Olšava a obchvat Těšova a Újezdce. Dohodu proto vnímám jako vstřícný krok. Navíc, stejně bychom o pozemek, který byl vždy historickou součástí klášterní zahrady, přišli.“
Vedení města jednalo už dřív také s představiteli římskokatolické církve. Avšak zde může být k dohodě ještě daleko. Na každý pád, radnice se netají přáním uzavřít s církví podobnou úmluvu co s dominikány.   
„Přiznám se, že osobně by mě potěšilo, kdyby farnost sama přišla s tím, že od žalob, které nám mohou zablokovat klíčové investice, ustoupí. Město farnost dlouhodobě finančně podporuje, navíc nárokované pozemky jsou pro církev prakticky bezcenné. Pokud na nich nevybudujeme investiční záměr, půjde nadále o nevyužité zemědělské pozemky, ať už v záplavové zóně, nebo uprostřed pole. Každý občan města by vstřícný krok církve jistě ocenil,“ řekl otevřeně starosta Patrik Kunčar.

Kryštof: Zastupitelé způsobili městu milionové škody
Pokud jde o dohodu s dominikány, ta je podle opoziční ČSSD za hranou zákona.  „Čtrnáct zastupitelů svým rozhodnutím darovat v rámci mimosoudního vypořádání České dominikánské provincii pozemek o výměře 2 370 metrů čtverečních způsobilo městu škodu velkého rozsahu, odhadem zhruba šest milionů korun. Zdůvodnění, že tento řád podal žalobu na určení vlastnického práva státu ke 155 pozemkům zapsaným v listu vlastnictví města Uherský Brod a po darování předmětného pozemku u dvanácti pozemků zajistí zpětvzetí žaloby, nemůže obstát,“ říká zastupitel a šéf sociálních demokratů Ladislav Kryštof. A odvolává se na rozsudek Nejvyššího soudu z 1. června. Ten vyslovil názor, že blokační paragraf nebyl převodem na obce a kraje dotčen a že za tento majetek převedený na obce a kraje již církve získaly finanční náhradu ve výši 59 miliard korun, navíc ještě zvýšenou o inflaci.
Brodská koalice zdůvodňovala své rozhodnutí snahou napravit křivdy z padesátých let. „Jenomže v zákoně o obcích se nikde nedočtete o povinnosti členů zastupitelstva obcí napravovat staré křivdy. Je tam však v paragrafu číslo 38 povinnost pečovat o zachování a rozvoj majetku obce. Jsme přesvědčeni, že usnesení o darování pozemku, za nějž s největší pravděpodobností byla církvi přiznána finanční náhrada, porušuje zákon. Z těchto důvodů jsme jako konstruktivní opozice návrh usnesení nepodpořili,“ shrnul Ladislav Kryštof.
A reakce vedení města? „Tento pozemek uvnitř oploceného areálu kláštera bych s restitucemi vůbec nespojoval, neboť pouze nedopatřením nebyl vrácen už v devadesátých letech... Chápu, že se bývalým komunistům nechce vracet, co jejich spolustraníci ukradli. Ve slušné společnosti je to ale morální povinnost!“ prohlásil starosta Patrik Kunčar.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist