Člen NERVu pochválil průmyslovou zónu v Holešově

Člen NERVu pochválil průmyslovou zónu v Holešově
Průmyslová zóna Holešov
Zlínský kraj Zprávy 25 / 06 / 2012

Přibližně 150 dokumentů, které mají souvislost s podzemní vodou u Holešova, shromáždili a následně ve spolupráci s dalšími experty analyzovali odborníci z Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně. Cílem jejich práce bylo znovu prověřit, jakým způsobem lze maximalizovat ochranu vodního zdroje. V rámci projektu rovněž posoudili stavby v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov. Výstupem je i předběžný návrh nadstandardních doporučených technických a organizačních opatření pro další činnost v zóně.
„Všechny stavby pochopitelně zkoumali odborníci v rámci územních a stavebních řízení. Tam, kde to zákon vyžadoval, bylo rovněž provedeno posouzení vlivu na životní prostředí, známé pod zkratkou EIA. Každý projekt navíc musí mít hydrogeologický posudek. Přesto jsme nad rámec těchto procesů považovali za vhodné získat stanovisko a další doporučení od týmů odborníků ze všech souvisejících oborů. Zároveň jsme si nechali zpracovat audity dosavadních hydrogeologických posudků,“ vysvětlil statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš.

Na projektu pracovali experti z mnoha oborů
Tým byl sestaven z 12 odborníků na vodní stavby, specialistů na chemii a jakost vod či kontaminace půdy a podobně. Práce na studii trvaly zhruba rok. Výsledkem je nejenom pečlivé zmapování historie a současného stavu jímacích území u Holešova a Všetul, hodnocení režimu proudění podzemních vod ve vazbě na jímané množství a upřesnění rozložení mocnosti krycích vrstev hlíny v území, ale také odpovědi na několik zásadních otázek. Mimo jiné se potvrdilo, že stavby v zóně byly projektovány a zhotoveny s ohledem na přítomnost podzemních vod. „Například splašková kanalizace je navržena tak, aby bylo minimalizováno riziko kontaminace podzemních vod.  Svařované potrubí, zhutnění výkopů, revizní šachty, místy dvouplášťové vedení a podobně jsou účinná opatření omezující ohrožení podzemních vod,“ uvedl profesor Jaromír Říha z Ústavu vodních staveb VUT Brno.
„Ve srovnání s dispozicí, umístěním a často i stavem starších úseků kanalizace na území Holešova či v jiných částech vnějšího pásma hygienické ochrany II. stupně je tento systém nadstandardní,“ dodal Říha.
V bezprostřední blízkosti samotných jímacích území se přitom nachází celá řada starých průmyslových areálů s nevyhovující infrastrukturou, v některých z nich jsou dosud evidovány staré ekologické zátěže.
Opravdu účinná ochrana vodního zdroje u Holešova je tedy možná jedině za předpokladu, že budou postupně odstraňovány staré zátěže a nadstandardní technická řešení budou uplatňována v celém území ochranného pásma.
 
Ekonomické souvislosti
Holešov je nejmladší strategickou průmyslovou zónou v České republice. Dokončena byla v době vrcholící světové finanční krize, která s sebou přinesla i pokles ekonomické výkonnosti a propad investic. Tomu pochopitelně odpovídá i současný stav obsazenosti. „S těmito objektivními potížemi se potýkají i další podobné projekty, což jistě nikoho netěší. Nicméně je historií prověřenou pravdou, že po každém útlumu přichází růst, ekonomika je ze své podstaty cyklická. Regiony, které ani v současném období nezapomínají na to, že infrastrukturní investice jsou nutné pro to, aby byly ekonomicky úspěšné i za pět či deset let, budou mít v tomto směru obrovskou konkurenční výhodu. Tyto investice jsou navíc účinným nástrojem, jak snížit negativní dopady v dalších obdobích, kdy bude ekonomika po růstu opět stagnovat či dokonce zpomalovat,“ uvedl Petr Zahradník, ekonomický analytik a člen Národní ekonomické rady vlády.
 

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace