Cyrilometodějské centrum zavede návštěvníky až do pravěku

Cyrilometodějské centrum zavede návštěvníky až do pravěku
Foto: Petra Bubeníková  /  Cyrilometodějské centrum s přilehlým Památníkem Velké Moravy se dnem otevření stane pomyslnou výkladní skříní Evropské kulturní stezky.
Staré Město Zprávy 07 / 08 / 2022

Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě je ve finiši, po dvou a půl letech od položení základního stavebního kamene si dělníci sbalili nádobíčko. Dílo je součástí projektu Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, v září se moderní centrum otevře návštěvníkům, které provede od pravěku až po středověk.

„Vybudovali jsme moderní expozičně-depozitní Cyrilometodějské centrum a revitalizovali venkovní expozice Modrá, Sady a Špitálky, které tvoří archeologickou podsbírku Slováckého muzea,“ shrnul Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti, s tím, že projekt dotačně podpořila Evropská unie a Zlínský kraj.

Na návštěvníky čekají nové expozice prezentující historický vývoj v regionu od pravěku až po středověk, s důrazem na období Velké Moravy a příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří položili základní kameny pro vznik prvních slovanských států a formování slovanské kultury. „Kulturní bohatství se snažíme prezentovat moderní formou. Objekt kromě unikátní haptické expozice nebo multimediální expozice Cyrilometodějské stezky disponuje rovněž přednáškovým a prezentačním sálem pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku nebo veřejným depozitářem pro badatele,“ prozradila Petra Bubeníková, mluvčí muzea. „Výstavba Cyrilometodějského centra nám rovněž významně zlepší podmínky pro uložení a uchování sbírkových předmětů. V přízemí vznikly depozitní prostory pro archeologické sbírky spolu s technickým zázemím,“ doplnil Chrástek, který připomněl i kulturně-společenský přesah místa, kde stavba stojí. „Nová poloha archeologického pracoviště ve Starém Městě je ve své podstatě velmi symbolická. Byl zde totiž položen základ naší archeologické sbírky z výzkumů a sběrů prováděných v souvislosti s hledáním centra Velké Moravy ve Starém Městě a jeho bezprostředním okolí už od 80. let 19. století,“ vysvětlil archeolog.

Cyrilometodějské centrum s přilehlým Památníkem Velké Moravy se dnem otevření stane pomyslnou výkladní skříní Evropské kulturní stezky.

Tagy článku

TOPlist