Dálnice povede po sídlišti z doby želené

Dálnice povede po sídlišti z doby želené
Foto: ŘSD ČR  /  Archeologové narazili na pozůstatky sídliště z doby železné.
Babice, Huštěnovice, Staré Město Zprávy 24 / 03 / 2021

Dálnice D55 vydala další poklady, žně archeologů pokračují. Mezi obcemi Babice a Huštěnovice objevili pozůstatky sídliště, které předběžně datují do mladší doby železné, konkrétně do laténského období (cca 480 až 30 let před naším letopočtem). Stavba dálnice se podle Ředitelství silnic a dálnic rozjede v červnu.

„Objevili jsme pozůstatky čtyř chat a dalších menších, do terénu zahloubených sídlištních objektů s nálezy keramiky,“ hlásí archeolog Ladislav Kaiser.

Archeologický výzkum v úseku dálnice D55 Babice - Staré Město pokračuje už třetím měsícem, budoucí úsek dálnice D55 už vydal nespočet nálezů a artefaktů i z dalších období. Třeba kulturu s lineární keramikou z neolitu (5 600 až 4 900 př. n. l.), žárové hroby z doby bronzové (období lužických popelnicových polí, 1 250 až 1 000 př. n. l.) a keramiku ze slovanského období (8. - 9. století). Jelikož aktuálně probíhá dodatečná skrývka ornice, archeologové s napětím očekávají další nálezy.

„Stavbu máme rozdělenou do pěti úseků. I když je ještě nemáme všechny prozkoumány, už víme, že se jedná o polokulturní lokalitu. Od začátku roku, kdy jsme záchranný archeologický výzkum zahájili, jsme v různých místech objevili pozůstatky osídlení z rozdílných období,“ prozradil Kaiser. Nejstarším nálezem je štípaná industrie - šipka z období mladšího paleolitu. „V nejbližších dnech plánujeme exkavaci a dokumentaci objektů z doby železné. Předpokládáme, že jde o okraj sídliště v blízkosti vodoteče, kde je výrazný potenciál dalších nálezů,“ je přesvědčený archeolog.

Silničáři souběžně s archeology zahájili přeložky inženýrských sítí a další přípravné práce na 8 460 metrů dlouhém úseku dálnice Babice - Staré Město. „Se zahájením samotné stavby počítáme v červnu, v úseku vyroste osmnáct mostů, tři mimoúrovňové křižovatky a dvě protihlukové stěny o délce dva kilometry,“ doplnil Jan Rýdlo, mluvčí ŘSD. „Dálnice D55 jednoznačně zvýší bezpečnost obyvatel, odvede dopravu ze zastavěných území. Lidé na ni čekají už desetiletí,“ reagoval Josef Bazala, místostarosta Starého Města.

Řidiči se poprvé po dálnici z Babic do Starého Města projedou v roce 2024, přijde na 2,85 miliardy korun.

Tagy článku

TOPlist