Dálnici obsadili archeologové, hlásí první nálezy

Dálnici obsadili archeologové, hlásí první nálezy
Foto: www.rsd.cz  /  Záchranný archeologický výzkum je předvojem výstavby dálnice D55 v úseku Babice - Staré Město.
Babice, Staré Město Zprávy 20 / 01 / 2021

Archeologové obsadili budoucí trasu silnice D55, krůček po krůčku probádají úsek od Babic až po Staré Město. I když jejich práci mrazivé počasí nepřeje, hlásí první „úlovek“. Hřeb a kus keramiky pravděpodobně z 15. - 17. století. Silničáři mezitím zajišťují přeložky inženýrských sítí.

„Nízké teploty jsou naším nepřítelem, za pomoci bagrů zatím provádíme skrývku ornice a tipujeme potenciální naleziště artefaktů. Až přestane mrznout, zahájíme první výkopy,“ uvedl Jan Bařinka, historik a vedoucí záchranného archeologického výzkumu.

Největším pokladem je zatím kus hřebu a keramiky pravděpodobně z 15. až 17. století. Archeologové je našli v místě, kde podle odlišného zabarvení půdy přepokládají, že tudy vedla v období pozdního středověku nebo raného novověku cesta. „Přesnější časové určení umožní až výkop v místě jejich nálezu,“ dodal Bařinka, který očekává nálezy artefaktů i u Huštěnovic, v místě bývalého žárového pohřebiště z doby bronzové.

Záchranný archeologický výzkum měl zvednout oponu už v červnu. Jenže proti byl spor, který se rozhořel mezi dvěma uchazeči o jeho provedení a skončil na popud Ústavu památkové péče Brno až u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Úřad naše rozhodnutí přezkoumal a potvrdil, že jsme při výběru zhotovitele na provedení archeologických prací nepochybili,“ prozradil Karel Chudárek, ředitel zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic. Archeologům dělají na stavbě nového úseku dálnice D55 „společnost“ už také silničáři, kteří provádí přípravné práce a přeložky inženýrských sítí.

Úsek dálnice D55 Babice - Staré Město je dlouhý 8 460 metrů, projekt počítá s výstavbou 13 mostů, tří mimoúrovňových křižovatek (dvě u Starého Města, jedna u Babic) a dvou protihlukových stěn v délce dvou kilometrů. Aktuální silnice I/55 denně čelí náporu 15 tisíc vozidel. „Nárůst dopravy je každý rok o něco větší a přejít hlavní silnici, která rozděluje obec, je stále obtížnější a nebezpečnější,“ upozornila Martina Horňáková, starostka Babic. „Dálnice D55 jednoznačně zvýší bezpečnost obyvatel, odvede dopravu ze zastavěných území. Lidé na ni čekají už desetiletí,“ dodal Josef Bazala, starosta Starého Města.

Dílo vysaje za státní pokladny 2,85 miliardy (bez DPH), jeho dokončení se předpokládá v roce 2023.

Tagy článku

TOPlist