Další dopravní omezení, tentokrát mezi Brodem a Nivnicí

Další dopravní omezení, tentokrát mezi Brodem a Nivnicí
Nivnice Zprávy 06 / 10 / 2016

Řidiči, zbystřete! Silničáři se vrhli na rekonstrukci první etapy tříkilometrového úseku silnice II. třídy mezi Uherským Brodem a Nivnicí, která si vyžádá částečnou uzavírku. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) za nový koberec zaplatí skoro 25 milionů korun. Dopravní omezení skončí nejpozději 31. října.
Rekonstrukce se dotkne 3 096 metrů dlouhého úseku od konce Uherského Brodu po začátek obce Nivnice, do konce října však silničáři opraví jen 1 086 metrů. „Vyfrézujeme stávající vrstvy, lokálně vyspravíme povrch frézováním a zpětně položíme nové ložné i obrusné vrstvy. U okrajů vozovky, které vykazují zjevné poruchy, firma ještě provede kompletní výměnu konstrukce a sjednotí šířku silnice na sedm metrů,“ prozradil Bronislav Malý, ředitel ŘSZK. Součástí projektu je i nezbytná stavební úprava připojení místních a účelových komunikací i sjezdů k nemovitostem, rekonstrukce propustků, dopravní značení a odvodnění komunikace.
Stavební práce potrvají nejdéle do 31. října, zpátky na místo se firma vrátí v dubnu a dokončí zbylých 2 013 metrů. Cena díla představuje bezmála 24,7 milionu korun. „Řidiči musí počítat s mírným zdržením, doprava bude totiž svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnou signalizací,“ poznamenal Malý.

TOPlist