Disko ničili cíleně? Nájemce má drsné video!

Disko ničili cíleně? Nájemce má drsné video!
Foto: Kali
Uherské Hradiště Zprávy 20 / 02 / 2016

Město Uherské Hradiště se už nejspíš poohlíží po dobrém právníkovi. Radní totiž i přes varování opozice z možných důsledků trvají na výpovědi diskotéce Tower club, která tak definitivně utichne 29. února. Kauza tím však zdaleka nekončí. Čeká ji soudní dohra, kde spolumajitel společnosti Towerclub vytáhne z rukávu i pikantní video.
„Rada už jednou své rozhodnutí o výpovědi bez udání důvodů potvrdila, včera se Tower clubem nezabývala. Jen bych dodal, že se řídíme fakty, nikoliv spekulacemi,“ prohlásil po úterním jednání rady Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště. „Určitě se neopíráme o spekulace, ale pouze o fakta, která jsme připraveni doložit. Je zajímavé, že nám dodnes nikdo ani nevyčíslil škodu, kterou jsme měli způsobit, a nepředložil ji k úhradě,“ reagoval Michal Ryška, spolumajitel společnosti Towerclub.
Radní ukončili nájemní smlouvu na dobu neurčitou už v listopadu, do konce února však běží tříměsíční výpovědní lhůta. I když měli požehnání komise pro nakládání s majetkem města, její člen Jan Zapletal tvrdí, že se rozhodovalo na základě neúplných podkladů... „Měli jsme informace, že nájemce neplní smluvní povinnosti a dostatečně nechrání majetek města, což ale není pravda. A navíc jsme vůbec netušili, že přišel s nabídkou k pronájmu celé budovy, ročním stotisícovým darem a případnou opravou pronajatých míst,“ kroutí hlavou Zapletal, opoziční zastupitel za hnutí ANO. „Kdybych měl všechny dostupné informace, pro výpověď bych určitě nehlasoval. A možná i další členové komise,“ říká Zapletal, který se proto před úterním jednáním obrátil na radní, aby zvážili stažení výpovědi. V opačném případě podle něj vystavují město nepříjemným důsledkům, počínaje žalobou na neplatnost výpovědi a konče žalobou za pomluvu a poškozování dobré pověsti. „Jestliže nájemce zveřejní video, e-maily s úředníky a smlouvy, může nejodpovědnější z úřadu přivést do prekérní situace,“ podotkl Zapletal. Jenže jeho apel vyšuměl do ztracena.
Jestli komise pro nakládání s majetkem města skutečně měla podklady, že nájemce neplní smlouvu a „přihlíží“ ničení městského majetku, radní při ukončení nájmu pochybili. Z nájemní smlouvy totiž jasně vyplývá, že v takovém případě je výpovědní lhůta pouze třídenní, nikoliv tříměsíční... Z jakých podkladů tedy radní při rozhodování vycházeli? „Nezlobte se, nebudu nic komentovat. Smlouva nám prostě umožňuje podat výpověď bez udání důvodu. Odmítám se zaplétat do dílčích důvodů, které mohou sehrát roli v případném soudním sporu,“ reagoval Blaha, který má přesto ještě s nájemcem domluvenou schůzku. Jeho argumenty si vyslechne ve středu. „Starosta už problém vnímá v osobní rovině, což je patrně neřešitelné. Kdyby to vzal jako manažer, určitě bychom se domluvili i mimosoudně,“ vzkázal na radnici Ryška, který má v ruce videozáznam, zachycující skutečné viníky poškození majetku města. „A jsem připravený jej u soudu zveřejnit,“ dodal podnikatel.

autor: PETR ČECH
TOPlist