Do hvězdárny „táhne, bude nová střecha

Do hvězdárny „táhne, bude nová střecha
Foto: ara
Uherský Brod Zprávy 28 / 02 / 2017

Na 800 tisíc by měla přijít rekonstrukce zastřešení brodské hvězdárny. Obnova se dotkne také světelných rozvodů, svítidla nahradí úsporné zdroje. Zastupitelé záměr schválili už na konci loňského roku, náklady uhradí rozpočet města. Termín začátku stavby se ještě hledá.
„Chystaná stavba má vyřešit zejména problém vadné střešní konstrukce. Střecha je součástí montovaného domku, který stojí už od sedmdesátých let a jehož půdorys má rozměr 12 x 12 metrů,“ přibližuje Elen Sladká, mluvčí Uherského Brodu. Město si pořídilo stavební průzkum a výsledky nejsou vůbec příznivé. „Sondy zjistily, že jsou vadná nejen obložení říms střechy, kde se rozpadá původní obklad, ale zejména záhlaví dřevěných sbíjených vazníků. Střecha je tak nedostatečně zateplena,“ pokračuje mluvčí Sladká. „Statické zajištění nové střechy a samotných stávajících stěn objektu se provede pomocí ztužujícího věnce z dřevěných hranolů po obvodu budovy.“
Kromě rekonstrukce střechy se obloží také římsy a hromosvod. V rámci oprav se vylepší také interiér hvězdárny. V plánu jsou nové podhledy, parotěsné zábrany a zateplení pomocí minerálních desek.

TOPlist