Do válečného krytu wehrmachtu se už nikdo nepodívá. Zmizel pod sportovištěm

Do válečného krytu wehrmachtu se už nikdo nepodívá. Zmizel pod sportovištěm
Foto: pak
Uherský Brod Zprávy 25 / 07 / 2018

O tajemství válečného krytu nebo skladišti munice, o přesném účelu se nedochovaly žádné hodnověrné záznamy, se bude v Uherském Brodě dál jen spekulovat. Faktem je, že v čase 2. světové války se na zahradě přilehlé k dnes 1. ZŠ Mariánské náměstí objevily dvě poměrně rozměrné podzemní chodby. Vyhloubili je tady vojáci wehrmachtu a podle pamětníků mohly sloužit právě jako úkryt před nálety spojenců nebo dočasný sklad arzenálu. Na každý pád, přesný účel se už nejspíš nedozvíme. Zanedbaná zahrada se totiž právě v těchto dnech mění ve víceúčelový sportovní areál pro školáky. A betonové chodby nejdříve vyryla a následně zarovnala s okolní plochou těžká technika.
Zajímavostí je, že historické dokumenty o stavbě ve školní zahradě nemá k dispozici město, škola, ani Muzeum Jana Ámose Komenského.
„Jisté je, že chodba vedla od školní budovy a lomila se po dvanácti metrech v pravém úhlu doprava směrem ke zdi zahrady. K čemu stavba přesně sloužila, to nevíme,“ říká Bohuslav Jandásek, ředitel školy. „Já sám jsem pouze slyšel od některých pamětníků, že se mělo jednat o protiletadlový kryt. V padesátých a šedesátých letech se pak část chodby měla využívat pro potřeby školní zahrady. Ale ani toto není potvrzená informace,“ upozornil ředitel Jandásek.   
Vzhledem k netypickému charakteru podzemní stavby není vyloučeno, že šlo o sklad nebo jen únikový východ. Tomu nasvědčuje skutečnost, že do podzemí vedly z obou vchodů schůdky. „Od osmdesátých let tady platil přísný zákaz vstupu, protože betonové plochy se sklápěly k sobě a bortily. To je ale všechno, co se ke mně doneslo. Žádné materiály ke stavbě muzeum nevlastní,“ poznamenal Jan Gazdík, konzervátor Muzea Jana Ámose Komenského. „Pamětníci vždy nejčastěji hovořili o protileteckém krytu,“ doplnil Radek Tomeček, vedoucí oddělení správy muzejních sbírek.
Pikantní jsou také okolnosti vzniku sportovního areálu. „Projekt budoucího sportoviště byl hotov už někdy v roce 2010, ale stále se odkládal. Před dvěma lety pak počítačoví experti radnice prokázali, že při internetovém hlasování o prioritách podle obyvatel Uherského Brodu odcházely z některých IP adres desítky nebo i stovky hlasů pro vznik nového areálu. Ověřili jsme si, že se někdo snažil zamíchat pořadím. Víme také o tom, že děti dostaly lísteček s informací, pro co mají hlasovat,“ vrátil se do nedávné minulosti starosta Patrik Kunčar. A dodal: „Na druhou stranu chápeme, že by školáci rádi sportovali ve vlastním prostředí.“
A jejich přání se jim zanedlouho splní. Areál má být hotový do začátku zimy.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist