Dobrá zpráva: Děravé okresky čeká v letošním roce velká obnova

Dobrá zpráva: Děravé okresky čeká v letošním roce velká obnova
Foto: ilustr. web
Slovácko Zprávy 06 / 01 / 2020

Čtyři místní silnice třetích tříd  čeká v novém roce významná obnova v režii Zlínského kraje. Tady je jejich přehled:

Silnice III/49728: Mistřice

Jedná se o stavební úpravu v celkové délce 549 metrů. Součástí akce je rekonstrukce silnice a odvodnění vozovky, dále jsou to oboustranné zastávkové pruhy linkové autobusové dopravy a přeložka vodovodu v části řešeného úseku (163 metrů). Stavební úpravy na silnici a oprava kanalizace budou probíhat za úplné uzavírky, ve 2 etapách. Předpokládaný termín realizace: duben 2020-říjen 2021. Celkové náklady: 16,006 milionu korun.

Silnice III/495: Uherský Ostroh
Půjde o stavební úpravu v průjezdním úseku města Uherský Ostroh, v celkové délce 657 metrů. Součástí akce je výstavba zastávkového pruhu pro linkovou dopravu a vodorovné a svislé dopravní značení. Předpokládaný termín realizace: květen-říjen 2020. Celkové náklady: 13,209 milionu korun.

Silnice III/06124: Březová - státní hranice ČR/SR
Silnice spojuje obce Březová (ČR) a Novou Bošácu (Slovensko). Je významnou komunikací v příhraniční oblasti a v současné době je již v nevyhovujícím stavu. Projekt řeší její celkovou rekonstrukci v délce 3 508 metrů, včetně stavební úpravy křižovatky a navazujícího úseku silnice III/4894 v délce cca 126 metrů. Součástí projektu jsou také stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, propustků v trase řešeného úseku a obnova dopravního značení. Stavební úpravy silnic budou probíhat po polovinách šířky vozovky se zachováním silničního provozu řízeného semafory. Předpokládaný termín realizace: duben-říjen 2021. Celkové náklady: 28,132 milionu korun.

Silnice III/49711: Zlámanec
Předmětem akce je statické zajištění silnice a navazujících svahů v obci Zlámanec, v celkové délce úseku 191 metrů. Stavební úpravy budou zahrnovat úpravy směrových i výškových poměrů části silnice, zajištění silnice opěrnou pilotovou zdí, zajištění svahu nad silnicí zárubní pilotovou zdí, stabilizaci zbývající části svahu v místě napojení polní cesty. Součástí akce budou také stavební úpravy připojení polní cesty, sjezdů k nemovitostem, přeložky kanalizace, nadzemního vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení a stavební úpravy vodovodní přípojky, sdělovacího vedení CETIN a plynovodu. Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách šířky vozovky. Předpokládaný termín realizace: červen 2020-říjen 2021. Celkové náklady: 16,058 milionu korun

TOPlist