Dominikáni opustí Brod. Nahradí je mniši ze Slovenska nebo Polska?

Dominikáni opustí Brod. Nahradí je mniši ze Slovenska nebo Polska?
Foto: ilustr., web  /  Dominikánský kostel a klášter v Uherském Brodě
Uherský Brod Zprávy 30 / 04 / 2014

Dominikánský klášter v Uherském Brodě je jediným ve Zlínském kraji a členové řeholnického řádu jsou jen tři. Přesto se jejich možný odchod z města stal tématem pro věřící i ateisty.
Důvodů je několik. Především - kostel Nanebevzetí Panny Marie je ve městě se silnou komunitou věřících centrem duchovního života. Kostel ze 13. století je nejstarším ve městě a společně s klášterem je považován za vůbec nejvýznamnější a nejvyhledávanější památku na Brodsku. Dominikáni v kostele uchovávají legendami opředený obraz Černá madona, díky němuž patří město na seznam poutních míst. Mimochodem, v září 1997 posvětil tehdejší papež Jan Pavel II. v Římě korunky pro milostný obraz a vydal také bulu, kterou získal poutní mariánský kostel v Uherském Brodě výsadu odpustků pro všechny, kteří chrám navštíví první květnovou neděli. Tedy dost na to, aby se o příští osud dominikánů zajímalo také vedení města a Josef Pelc, uherskobrodský farář. Ten už věřící požádal i na webových stránkách farnosti o modlitbu. „Milí farníci, dozvěděl jsem se o rozhodnutí představených dominikánů o odchodu bratří z Uherského Brodu. Zatím není stanoven žádný termín, kdy mají bratři dominikáni odejít. Prosím o modlitbu za další jednání o budoucnosti kláštera a klášterního kostela,“ uvedl Josef Pelc.
„Jistě, v očích laické veřejnosti jde „pouze“ o tři mnichy, ale zároveň se jedná o trojici vysvěcených kněží, kteří jsou výraznou oporou pro duchovní správu farnosti. Navíc udržují v provozu celý areál a je otázkou, jak by se s ním nakládalo dál,“ doplňuje starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar. „V případě, že by odešli a správa nebyla posílena, tak si vůbec nedokážu představit, jak by Josef Pelc, současný děkan a farář v jedné osobě, situaci zvládal.“
Starosta Patrik Kunčar, jenž v minulých dnech požádal o audienci u provinciála řádu, otce Benedikta Mohelníka, se z Prahy vrátil s nadějnou zprávou. „Dominikáni jsou pevně rozhodnuti odejít z města. I když termín ještě nepadl, odchod se nejspíš uskuteční až v novém roce. Existuje však několik variant řešení včetně toho, že by dominikáni nabídli zázemí kláštera slovenskému, případně polskému řádu,“ sdělil Kunčar.
Vedení Uherského Brodu podle starosty „vyjádřilo zájem na zachování funkčního areálu“ s tím, že pokud to bude možné, aktivně se zúčastní dalších jednání se zástupci slovenského nebo polského řádu. „Rádi přispějeme k tomu, aby dominikánský areál zůstal v provozu,“ prohlásil Patrik Kunčar.  
Ať už dominikáni odejdou ke kterémukoliv datu, kostel, klášter i pozemky zůstanou v jejich majetku. Stejně tak má pokračovat jejich účast na tradiční Růžencové pouti. „Byli jsme ujištěni, že i když by mniši z města odešli, pouť by se v jejich režii pořádala i nadále,“ říká Patrik Kunčar. „V čase pouti se totiž navyšuje jak počet věřících, tak bohoslužeb. Současný počet knězů ve farnosti by to bez pomoci dominikánů nebyl schopen zvládnout.“
Dominikáni působí dnes na Moravě ještě v Olomouci a Znojmě, odkud se také chystají odejít. Usnesení provinční kapituly, které má redakce k dispozici, k tomu uvádí: Provinční kapitula rozhodla dočasně opustit kláštery v Uherském Brodě a ve Znojmě, přičemž se nejedná o jejich kanonické zrušení. K tomuto rozhodnutí se kapitula přiklonila výraznou většinou. Jsme si vědomi, že toto rozhodnutí není jediným možným, ale za dané situace ho považujeme za správné. Opuštění těchto klášterů není negativním hodnocením řeholního života a apoštolského působení bratří, ale snahou o zlepšení vnějších podmínek života komunit a našeho poslání. Proto jsme také došli k závěru, že je třeba opustit oba kláštery, protože opuštění pouze jednoho by výraznější efekt nepřineslo. Uvědomujeme si, že je to bolestný krok, neboť přerušujeme historicky dlouhodobé působení bratří v těchto místech, a především přerušujeme spolupráci a pouta s lidmi, kterým jsme sloužili a kteří naopak přispívali k našemu životu a poslání.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace