Dominikáni se vrací. Klášter obsadí mnišky

Dominikáni se vrací. Klášter obsadí mnišky
Foto: ilustr. web
Uherský Brod Zprávy 22 / 06 / 2016

Konec spekulacím, nejbližší budoucnost prázdného dominikánského areálu v Uherském Brodě přijel do města představit provinciál řádu Benedikt Mohelník. S věřícími se setkal osobně ve středu, a kde jinde než v kostele. Doprovázely ho také dvě mnišky Řádu kazatelů. Jejich přítomnost nebyla náhodná, celkem jedenáct řádových sester z Čech a Slovenska po rekonstrukci areálu, jejíž první etapa má začít už letos na podzim, čeká stěhování ze Znojma do Brodu.
Co se tedy chystá v klášteře a nejbližším okolí, které dnes spravuje pouze jeden kněz? Pro upřesnění, k dominikánskému areálu patří klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, přilehlé pozemky a zahrada. Zajímavostí je, že prohlídky tady zajišťují průvodkyně z městského informačního centra.
Provinciál Benedikt Mohelník věřícím sdělil, že v plánu jsou stavební úpravy na dvě etapy. Na úvod se uskuteční rekonstrukce a dostavba kláštera, a to podle architektonické studie Michala Šrámka a Ladislava Lábuse (autor návrhu rekonstrukce Jízdárny Pražského hradu, pozn. autora).
Současný stav je nevyhovující, navíc nesplňuje požadavky na bezbariérový přístup. Pokojům chybí sociální zařízení, mají nedostatek denního světla. To všechno se však změní, novinkou bude i samostatné bydlení pro duchovního správce, který se přestěhuje mimo klášter.
„Rekonstrukce zahrne vznik dvanácti pokojů pro sestry v prvním patře, šest pokojů pro novicky v podkroví, vybudování kuchyně, jídelny, dílny nebo garáže. Největší viditelnou změnou pak budou vikýře. Tentokrát vznikne pouze jeden po celé délce střechy,“ přibližuje Elen Sladká, mluvčí Uherského Brodu. Radnice bude při všech změnách hrát pouze jedinou roli. „Do celého procesu vstoupíme jen jako účastník stavebního řízení, protože jsme vlastníky sousedních pozemků,“ potvrdil starosta Patrik Kunčar.
Ve druhé etapě, která může začít až po změně územního plánu, se počítá s výstavbou rajského dvora a stavbou nového domu pro hosty. Uvnitř má být osm pokojů, jídelna, přednášková místnost a sociální zázemí. Dále se počítá s úpravami sakristie a presbytáře,“ tlumočila provinciálova slova Elen Sladká.
Stavební úpravy a obnova areálu, které si budou dominikáni platit z vlastních rezerv, potrvají nejspíš do konce roku 2017, kdy se předpokládá příchod řádových sester.
„Co se týká změn pro obyvatele města - po dokončení všech prací dojde k výraznému zlepšení vzhledu klášterní zahrady. Je otázkou, nakolik dojde k omezení průchodu současnou zahradou. To zřejmě ukáže až provoz, ale není to tak zásadní věc, je zde možnost několika náhradních tras. Každopádně s využitím liturgického venkovního zázemí po dobu Růžencové poutě a dalších církevních slavností se počítá i nadále,“ upřesnil starosta Kunčar.

Mnišky, které nikdo nevidí
Budoucí obyvatelky kláštera patří k těm, jejichž posláním je především modlitba a kontemplativní život. Tedy život, který se odehrává v naprostém ústraní, bez stálého kontaktu se světem za klášterní zdí, a jemuž veřejnost nesmí přihlížet.
„Náš život vyžaduje klauzuru. Ven chodíme jen v nutných případech, třeba k lékaři. Čas trávíme v tichu, především modlitbou, rozjímáním, pak péčí o nemocné sestry, prací na zahradě a drobnými ručními pracemi. Věnujeme se vyšívání, zdobení svící nebo výrobě růženců,“ řekly sestry Dominika a Rajmunda.
Dominikáni, kteří dnes působí na Moravě jen v Olomouci a Znojmě, sídlili v Brodě od 13. století. Kostel Nanebevzetí Panny Marie patřím k duchovním centrům místních křesťanů a k nejvyhledávanějším památkám na Brodsku. 

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist