Dopis rodiče. Neměli jsme tušení, co se ve třídě děje

Dopis rodiče. Neměli jsme tušení, co se ve třídě děje
Foto: Ilustrační foto
Polešovice Zprávy 23 / 10 / 2019

Jsem matka dítěte z třídy, kde k šikaně došlo. V první řadě chci reagovat na otevřený dopis Mgr. Ireny Bělohradové. Žádná mimořádná schůzka se v dotčené třídě nekonala. Plánované třídní schůzky se na škole ve všech třídách konaly 16. dubna 2019. Z důvodu dlouhodobé nemoci naší třídní učitelky se ale třídní schůzka tehdejší 2.A přesunula na pozdější termín. Byla to standardní třídní schůzka, kde se probíraly akce, klasifikace za dané čtvrtletí apod. Paní třídní učitelka nám jen k šikaně sdělila závěr šetření. My rodiče jsme neměli tušení o tom, co se ve třídě děje. Nikdo nás neinformoval, nikdo nám nic neřekl. Vhledem k dlouhodobé nemoci třídní učitelky to nevěděla ani ona sama. Pan ředitel, jak uvedl ve Vašem rozhovoru, se skutečně daným problémem nějak nezabýval. Na této škole to zdaleka není první šikana. Tato škola se dlouhodobě s šikanou potýká, ale vzhledem k laxnímu přístupu pana ředitele se to vždycky nějak zametlo pod koberec a ani zápisy se tu neřeší. Samozřejmě, že šikana se objevuje v dnešní době na každé škole, ale pokud se řeší, tak se dá minimalizovat. U nás naopak narůstá. Pan ředitel se tu vzdává vlastně zodpovědnosti a háže celou věc na rodiče a všechny kolem sebe. Zapomíná však, že za třídu odpovídá učitel a nad kantorem je ředitel. Ředitel je zodpovědný za celou školu. Vstupem žáka do školy za něj přebírá veškerou odpovědnost škola.
Dále tu paní zástupkyně ředitele uvádí, že se jednalo o jednorázovou šikanu. S jakou jistotou může paní zástupkyně tvrdit, že se šikana nebude opakovat? Je smutné, že ředitel, zástupkyně ředitele a pedagogický sbor hájí útočníky a stojí proti oběti, aby zachránili sami sebe. Samozřejmě, že šikanovaný chlapec školu opustil. A Vy byste nadále zůstal pro mě s nepotrestanými agresory v jedné třídě? Mně, a to jsem dospělá, kdyby tímto způsobem někdo ublížil, rozhodně nebudu v noci klidně spát. Když jsem se dozvěděla, co chlapci tyto křehké dívky prováděly, můžu Vám říct, že mi bylo z toho do pláče, a při představě, že by se touto obětí stalo mé dítě… jednala bych stejně jako matka poškozeného. Vždyť způsob, jakým to děvčata provedla, je víc než pro jejich nízký věk velmi závažný a řešit by se to mělo na odborné úrovni. Ano, bojím se o své dítě, které navštěvuje stejnou třídu, kam chodí tato děvčata.
Škola přijala opatření až po šetření  ČŠI a po tom, co se tím začal na základě nejen matky šikanovaného chlapce, ale i stížností, které zaslali rodiče k rukám pana starosty, zabývat zřizovatel školy - tedy pan starosta. Po panu starostovi jsme žádali nejen odvolání  ředitele ZŠ z funkce, ale i přísnější potrestání útočnic. Přijde mi jako výsměch nám všem potrestat za tak závažný přestupek, kterých se děvčata dopustila, pouze třídní důtkou. Dokonce jsme chtěli, aby děvčata byla alespoň rozhozena do dvou tříd, protože máme obavy z toho, že to bude pokračovat.

Po zvolení pana ředitele ZŠ do funkce se nejen začala objevovat šikana, protože ani samotní žáci si z ředitele nic nedělají a on nemá autoritu, ale výrazně se zhoršila kvalita výuky.

Jméno autorky redakčně neupraveného textu má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici

TOPlist