Drslavice hledají priority. Lidé si přejí fitness i novou cyklostezku

Drslavice hledají priority. Lidé si přejí fitness i novou cyklostezku
Foto: ara  /  Od železničního přejezdu v Drslavicích možná povede nová silnice i chodník. Cesta k obchvatu je tady na několika místech nebezpečná.
Drslavice Zprávy 06 / 11 / 2015

Výstavba poldru na Holomni? Cyklostezka Brod-Drslavice-Hradčovice? Nové parkoviště ve sportovním areálu? Rekonstrukce kabin TJ s vybudováním nového fitness centra? Výstavba lehárny pro děti v objektu mateřské školky? Rozšíření komunikace a nový chodník od železničního přejezdu po silniční obchvat? Nové veřejné osvětlení při hlavním průtahu obcí? Oprava místní komunikace na Horním konci? Oprava opěrné zdi na Ježově? Nebo snad kompletní odkanalizování?
V Drslavicích hledají priority nadcházejících tří let a směr by měli vedení obce nastavit také obyvatelé. Vedení obce k tomu až do posledního listopadu pořádá na oficiálních stránkách www.drslavice.cz anketu, na výběr je deset investic. Zájem veřejnosti je od počátku velký, ke včerejšku už hlasovalo 282 obyvatel. Sedmadvacet procent účastníků si zatím nejvíc přeje nové fitness centrum a obnovu kabin TJ. Na druhém místě se drží nová  cyklostezka do Brodu a Drslavic, která dosud obdržela jedenadvacet procent hlasů.  Na třetím místě je vybudování dětské lehárny a na čtvrtém rozšíření silnice a vznik chodníku od železničního přejezdu po silniční obchvat.
„Co vznikne v úseku od železnice k obchvatu, kde je stále hustší provoz a pro pěší mnohdy také nebezpečno, tím se začínáme vážně zabývat už nyní,“ říká starosta Rostislav Mihel. Hledání řešení uspíšilo nedávné ukončení komplexních pozemkových úprav. Vytížená místní komunikace, která patří do obecního majetku, je v dokumentu zahrnuta společně se zhruba třímetrovým prostorem, který ji kopíruje po celé délce. Ve hře je tedy buď rozšíření silnice, nebo rozšíření silnice a vybudování chodníku. I když jde zatím pouze o záměr bez konkrétních dat, času výstavby a odhadovaných nákladů, větší šanci na úspěch má vznik silnice s chodníkem. Vyplývá to také z vyjádření Rostislava Mihela, který popisuje obrázek všedního dne takto: „Přejezd přes most, který spojuje obec s průmyslovou zónou, tady přináší pravidelné komplikace. Když jedou dvě auta proti sobě, jedno musí obvykle přibrzdit a druhé čekat. Na silnici je také spousta kaluží, což snižuje komfort lidem, kteří se tudy vydají na procházku nebo k benzince,“ řekl starosta.
Pokud jde o další investice zahrnuté do ankety, některé z nich už mají jasné obrysy. „Jedná se o okruh oblastí, které nás blíže zajímají a zabýváme se jimi. U některých z nich teprve vytváříme předpoklady k jejich pozdější realizaci, u jiných již máme v určitém stupni zpracovanou projektovou dokumentaci. Všechny ale mají jedno společné: neobejdou se bez finančních prostředků z dotací, protože zaplatit je pouze z obecního rozpočtu nemůžeme,“ vysvětluje starosta Mihel s poznámkou, že plány a projekty se obec snaží přizpůsobit stále se měnícím informacím o detailech vypisovaných dotačních titulů a možností, jak je získat. Drslavičtí předpokládají, že by s podporou dotací mohli do roku 2018 zvládnout 1-2 investiční akce ročně. Podpora státních nebo evropských dotací je přitom nezbytná, obec totiž splácí dluh za polyfunkčním domem, jehož umoření zastupitelstvo obce předpokládá nejpozději do konce roku 2017.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist