Drslavicím pomohl k plánu rozvoje do roku 2020 „hlas lidu“

Drslavicím pomohl k plánu rozvoje do roku 2020 „hlas lidu“
Foto: ilustr., web
Drslavice Zprávy 10 / 09 / 2013

Za podobný dokument by před volbami platila zlatem každá politická strana. Plán rozvoje Drslavic až do roku 2020, který už má vedení obce k ruce, je totiž detailním rozborem života v malé obci, a také předlohou pro všechny budoucí žadatele o dotace z Evropské unie.
O co přesně jde? Drslavice se letos zařadily do vybrané společnosti dvaceti obcí z celé republiky, které dostaly možnost zapojit se do výjimečného projektu. „S účastí jsme neváhali,“ vysvětluje Rostislav Mihel, který se osobně ujal zpracování dat. „Nový dokument, jehož koncepce je postavena na nejnovějších evropských normách, by nám měl nyní poskytnout náskok při získávání dotací. Při každé další žádosti ho proto můžeme přikládat.“
Zastupitelé neměli se schválením dlouhodobého plánu rozvoje problém, vzápětí se stal základním koncepčním materiálem obce. K jeho vzniku přitom zásadním způsobem přispěli obyvatelé Drslavic.
Obec doručila už na jaře do každé domácnosti dotazník s patnácti otázkami spojenými s tématem pozitivních i negativních stránek života v Drslavicích. Návratnost starostu Mihela překvapila, dosáhla 69 procent. „To jsme nečekali,“ podotkl.
Zastupitelé tak například vědí, že místním vadí velký počet opuštěných domů poblíž středu obce, nebo že za problém považují chátrající budovu starého mlýna. „Tady však k nápravě mnoho nezmůžeme. Jistě, jsme schopni vyjednávat s majiteli, ale jde o jejich soukromý majetek,“ konstatoval starosta Mihel. Co však ovlivnit lze, to je dobudování infrastruktury, chodníků a veřejného osvětlení směrem k průmyslové zóně. Drslavice se pokusí na podnět obyvatel vyřešit také problém s nedostatkem rozvojových lokalit pro bydlení a další rozvoj průmyslové zóny. Tady však plány už dnes naráží na blízkost záplavové oblasti kolem řeky Olšavy, kde stát zvětšil území aktivních záplavových zón.
Výzvou do budoucna je pak pro Drslavice napojení na čističku odpadních vod, přesněji na kanalizační trasu vedoucí z Prakšic do Uherského Brodu.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist