Exstarosta obvinil šéfa strážníků z korupce. Skončil v kontrolním výboru

Exstarosta obvinil šéfa strážníků z korupce. Skončil v kontrolním výboru
Foto: ilustr., sal  /  Krajský radní pro kulturu Ladislav Kryštof (druhý zleva) byl odvolán z funkce předsedy kontrolního výboru uherskobrodského zastupitelstva
Uherský Brod Zprávy 07 / 02 / 2016

Bezvládí. Do jediného slova se dá vtěsnat současnost v kulturní komisi brodské rady i kontrolního výboru městského zastupitelstva. Obě poradní skupiny zůstávají od závěru minulého roku bez svých předsedů, což znamená jediné. Komise ani výbor nemohou plnit žádnou ze svých funkcí. Jak dlouho ještě nečinnost potrvá, o tom se dá jen spekulovat. Na každý pád do nejbližšího zasedání městského zastupitelstva, které zasedá v pondělí 22. února, se nic zásadního nezmění.
Pikantní je situace v kontrolním výboru, který vedl někdejší starosta Ladislav Kryštof. „Předseda vznesl obvinění, že dvojice strážníků městské policie měla páchat trestnou činnost. Každý, kdo má poznatky o tom, že někdo páchá něco protiprávního, by měl podat trestní oznámení. Na prosincovém zastupitelstvu byl tedy tázán, jestli tak učinil. Odpověď byla zamítavá a na základě toho byl následně odvolán. Jestliže někdo vznese takto závažná obvinění a někoho veřejně poškodí a nic ve věci neprovede, tak si myslím, že není správným člověkem na postu předsedy kontrolního výboru. Předseda přitom doslova řekl, že velitel městské policie je zkorumpovaný a kryje trestnou činnost strážníků,“ komentoval změnu starosta Patrik Kunčar.

Zneužití parkovací karty. Kriminální činnost?
Celý případ má kořeny v září 2015, kdy Ladislav Kryštof zaslal zastupitelům osobní e-mail. Lídr brodské ČSSD v něm poukazuje na událost, k níž došlo už 20. ledna stejného roku. „V tento den byla prokazatelně použita služební parkovací karta k výjezdu z parkoviště Střed pro soukromé vozidlo Škoda Octavia. Stalo se tak v 18.10, což prokázal i výpis z parkovacího automatu a kamerový záznam, o jehož uchování jsem požádal strážníka pověřeného řízením Městské policie Uherský Brod,“ vrací se o rok zpátky Ladislav Kryštof.
Osádku tehdy tvořila zaměstnankyně městské policie, která byla podle svědectví Ladislava Kryštofa v civilu, a strážník ve služebním stejnokroji. Oba nasedli do octavie a odjeli, aniž by zaplatili za dlouhodobé stání. Zastupitel Kryštof viděl odjezd na vlastní oči. V tu chvíli stál poblíž, před domem v Tkalcovské ulici. „Auto parkovalo celý den ve směru výjezdu vpravo od závory a muselo proto být pro kameru dobře viditelné. Asi za týden jsem pak požádal tajemníka městského úřadu o uchování kamerového záznamu. Obdržel jsem odpověď, že požadavek o uchování záznamu byl předán veliteli městské policie. Od něj jsem pak obratem obdržel požadavek na zdůvodnění, proč se zajímám o uchování kamerového záznamu. Odpověděl jsem, že to bude pro orgány činné v trestním řízení,“ pokračuje Ladislav Kryštof, který chtěl problém následně řešit na zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva.
Jeho členové zpočátku váhali. Na prvním zasedání se nedokázali shodnout, jestli je řešení právě tohoto problému v jejich kompetenci. Na dalším zasedání se už zjistilo, že octavia 20. ledna skutečně vyjela z parkoviště na průjezd neoprávněně použité služební karty. „Z tohoto už bylo patrné, že strážník ve stejnokroji, tedy s kartou, po vyjetí z parkoviště pod poštou z auta vystoupil a vrátil se pěšky na služebnu. Tento případ nebyl zcela určitě první a svědčí to o zainteresovanosti většího počtu strážníků do tohoto způsobu zneužívání služební karty. Pokud není zájem ze strany velitele městské policie tuto věc řešit, případně, že již dokonce smazal záznam z kamery, je nabíledni, že v této kauze měl svoji roli, a takto zkorumpovaný člověk by mohl být značným rizikem, pokud by zůstal ve funkci velitele městské policie,“ shrnul Ladislav Kryštof. Svoje svědectví a názor na situaci zformuloval do e-mailového dopisu, ve kterém vyzval ostatní členy zastupitelstva k vytvoření společného tlaku na městskou radu. Kolegy současně požádal, aby byl incident důkladně prošetřen. „Není možné tolerovat nepřístojné chování u osob, které mají nad dodržováním zákonnosti ostatních dohlížet,“ napsal v dopisu, který má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici.
Na dopis reagoval místostarosta Jan Hrdý, který je zodpovědný za řízení městských strážníků. Jan Hrdý, rovněž prostřednictvím e-mailové korespondence, vyzval 22. září Ladislava Kryštofa k tomu, aby začal jednat. „Nabyl jsem dojmu, že Ladislav Kryštof disponuje důkazy o tom, že se někteří strážníci dopouští kriminální činnosti a také, že jejich velitel je zkorumpovaný člověk. Vyzval jsem ho proto písemně, aby svá podezření včetně důkazů oznámil orgánům činným v trestním řízení,“ říká Jan Hrdý. Ladislav Kryštof dostal následně od městské rady tři měsíce na to, aby podal trestní oznámení.
Další důležitou korespondenci si pak Hrdý s Kryštofem vyměnili v prosinci 2015.
Nejdříve požádal Ladislav Kryštof místostarostu o sdělení, jestli se na městské policii jednalo o zneužití parkovací karty k neoprávněnému zisku zaměstnance, anebo se jednalo o benefit pro zaměstnance s vědomím velitele. V prvním případě požádal o sdělení, jak byl zaměstnanec potrestán. Ve druhém pak o sdělení důvodu, proč mohl zaměstnanec vyjet z parkoviště bez placení. Místostarosta Jan Hrdý v odpovědi veškerá podezření odmítl. Použití služební parkovací karty k výjezdu soukromým vozem se podle něj neprokázalo, proto se ani nemohlo jednat o zneužití karty k neoprávněnému zisku zaměstnance nebo o benefit. Těsně před Vánocemi, na posledním zasedání zastupitelstva, byl Ladislav Kryštof odvolán z předsednické funkce kontrolního výboru. „Dostal tři měsíce na to, aby svá obvinění předložil policii formou trestního oznámení. To se ale nestalo,“ komentoval Kryštofovo odvolání Petr Vrána, druhý z brodských místostarostů. „Městská policie funguje z mého pohledu bez problémů. Kauza s kartou, to byl přinejlepším přestupek nebo morální přečin, ale v žádném případě nešlo o trestný čin. Velitel policie navíc dotčené osoby potrestal kázeňsky i finančně,“ shrnul případ starosta Patrik Kunčar.

Kdo místo Kryštofa? Navrhujeme Kryštofa
O tom, kdo odvolaného předsedu nahradí, se bude v Uherském Brodě rozhodovat v pondělí 22. února. Starosta Patrik Kunčar oslovil v minulých dnech Ladislava Kryštofa coby lídra nejsilnější opoziční strany ve městě s dotazem, jestli má ČSSD zájem o jmenování nového předsedy. Pokud by sociální demokraté o nominaci nestáli, stejnou nabídku by získalo hnutí ANO. ČSSD reagovala okamžitě. „Navrhli na předsedu znovu Ladislava Kryštofa, což je pro radu nepřijatelné,“ prohlásil místostarosta Hrdý, který v brodské koalici, složené z KDU-ČSL, ODS a Nezávislých za rozvoj města, reprezentuje občanské demokraty.
ČSSD přitom mají kromě Kryštofa koho nabídnout. Vůbec nejvíc se v ústraní skloňuje jméno Jarmily Válkové, jež vede bytovou komisi. „Tuto zastupitelku si dokážu představit na místě předsedy. Její práce v bytové komisi je příkladná,“ řekl na adresu Válkové místostarosta Hrdý. ANO, pokud dostane nabídku, by mohl reprezentovat Radek Všetečka. Nejvhodnějším kandidátem by byl také proto, že dalším dvěma zastupitelům ANO 2011 (Ivan Láska, Martin Kovařík) chybí zkušenosti. Navíc Martin Kovařík je zaměstnancem městské policie. Počítat se přitom musí také s variantou, že kandidáta na nového předsedu kontrolního výboru navrhnou členové koalice KDU-ČSL, ODS a Nezávislých za rozvoj města.

„Jednou jsme si dovolili nesouhlasit“
Pokud jde o kulturní komisi, ta padla na konci loňského prosince. Původně devítičlenné uskupení se přitom zúžilo o jednoho člena už v srpnu. Tehdy složil funkci Jiří Gračka, neúspěšný kandidát na místo ředitele brodského Domu kultury. Ostatní se přidali před Vánocemi. Důvodem bylo údajně opakované nerespektování několika doporučení městské radě, která měla bezdůvodně měnit odborné návrhy. Místostarosta Petr Vrána, který má kulturu v gesci, to odmítl. „Kulturní komise měla osm sezení, dvacet usnesení a dvanáct doporučení, na která museli radní a zastupitelé bezprostředně reagovat. V jedenácti případech se kulturní komisi vyhovělo a pouze v jednom případě jsme návrh zamítli. To už další komentář určitě nepotřebuje,“ poznamenal Vrána. Místostarosta rozeslal na začátku roku dopisy zástupcům asi patnácti kulturních spolků. Požádal je o jejich členské nominace. „Termín na reakci, tedy delegace vlastních zástupců, dostaly všechny spolky do konce ledna. Předpokládám, že rada se bude návrhy zabývat na svém nejbližším únorovém jednání,“ shrnul Petr Vrána.
Starosta Patrik Kunčar nepovažuje nečinnost kulturní komise za negativní signál pro veřejnost. „Kulturní komice plní funkci poradního orgánu. Navíc zde existují a dobře fungují další kulturní instituce a odborníci, se kterými lze jakýkoliv případný problém projednat,“ tvrdí starosta. Podle Patrika Kunčara je pravděpodobné, že novou kulturní komisi bude tvořit menší tým. „Nechci předjímat, ale dovedu si představit, že komise bude pracovat v užším složení. Minimum jsou podle zákona tři členové, ale jestli jich bude pět nebo devět, to v podstatě není důležité. Především chceme, aby si spolky navrhly členy samy, stejně jako by měly samy navrhnout výši podpory, kterou mohou získat od města,“ prohlásil Kunčar.

banner
TOPlist