Farní dům obsadí senioři

Farní dům obsadí senioři
Foto: ara
Komňa Zprávy 21 / 04 / 2017

Poslední listopadový den. To je termín pro dokončení velké proměny bývalého farního domu v Komni v bytový dům pro seniory. Připomeňme, že stavbě, která je už v plném proudu, předcházela dlouhá jednání o prodeji s Arcibiskupstvím olomouckým. Římskokatolická církev nakonec přes dvacet let zakonzervovaný dům prodala za 800 tisíc korun. Součástí dohody byl také oboustranný souhlas o směně přilehlých ploch. Církev za ně získala jiné pozemky v obci.
Na otázky DOBRÉHO DNE odpovídá Jana Křižková, starostka Komni.

Jak pokračuje proměna?
Už máme za sebou hrubé instalace elektřiny, vody a topení. V následujících dnech se pak prováděcí firma pustí v celém objektu do vnitřních omítek. Zároveň s tím probíhají práce na zateplení a fasádě. Změna nebude levná, celkové náklady představují 16 613 753 korun, přičemž v současné době jsme už proinvestovali 8 644 420 korun. Plných šest milionů z této částky zaplatila dotace, kterou jsme získali loni od Ministerstva pro místní rozvoj. Zbývající finanční prostředky jsou součástí obecního rozpočtu. Pokud jde o termín převzetí stavby bez vad a nedodělků, tím je letošní 30. listopad.

Jedná se o totální změnu vnitřních prostor?
Farnost jsme koupili rozestavěnou. Podle projektu jsme nechali objekt rozšířit o nové křídlo a kompletně přebudovat. Uvnitř tak bude k dispozici deset bytových jednotek o velikosti přibližně 35 až 40 metrů čtverečních, společenské místnosti a zázemí provozu.

Jaký je zájem o umístění a co musí senior splnit k tomu, aby získal jeden z bytů?
Ještě před podáním žádosti o dotaci jsme provedli velké dotazníkové šetření. O umístění v bytovém domě s pečovatelskou službou projevilo zájem dvaadvacet lidí. Mimochodem, umístění pečovatelské služby patřilo k podmínkám přidělení dotace. V nejbližší době svoláme informativní schůzku všech zájemců, na které se seznámí s podmínkami pro přijetí, a zároveň jim představíme současný stav projektu. Pokud by obec nenaplnila kapacitu z řad vlastních občanů, pak byty nabídneme občanům okolních obcí. Každý žadatel o bydlení musí splnit podmínky dané dotačním titulem ministerstva. Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku. Každý navíc musí prokázat, že průměrný čistý měsíční příjem v období posledního roku před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75násobek průměrné měsíční mzdy. To platí v případě jednočlenné domácnosti. Nebo 1,0násobek v případě dvoučlenné domácnosti. Ubytování mohou získat jen senioři, kteří dosáhli věku 65 let a více a kteří jsou kvůli zdravotnímu stavu závislí na pomoci od jiné osoby.

Jaký bude v domě fungovat režim? Co se stane s lidmi, kteří by se dostali do finanční tísně a přestali platit nájem?
Na tuto otázku ještě přesnou odpověď nemáme. Obec nyní intenzivně pracuje na vytvoření bytového řádu a podmínek, které se týkají plateb nájmu.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist