Finanční úřad je neoblomný, obec pochybila!

Finanční úřad je neoblomný, obec pochybila!
Foto: ilustr.
Podolí Zprávy 31 / 08 / 2012

Starosta Podolí je však optimistou, do karet mu nahrál čerstvý výslech svědka

Starosta Podolí Miroslav Křižka stále odmítá skousnout ortel Finančního úřadu Zlín, podle kterého obecní pokladna zchudne o 600 tisíc korun. Malá víska totiž podle státních úředníků nedodržela podmínky dotace z ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského hřiště, a tudíž ji musí vrátit i se stejně vysokým penále z prodlení. Obec však pochybení odmítá a nevylučuje žalobu u správního soudu.
S finančním úřadem se starosta pustil do křížku zhruba před rokem, kdy nesrovnalosti odhalila kontrola. Její výsledek? Obec nedodržela termín realizace akce a jejího vyúčtování! „Finanční úřad nám vyměřil pokutu za nedodržení termínu vyúčtování dotace, ale přitom  přehlíží, že jsme neměli jinou možnost. Termín byl 31. října, ale dotaci jsme na speciálně zřízený účet obdrželi až 14. listopadu… Při sebelepší vůli jsme tak stanovený termín dodržet nemohli,“ brání se Miroslav Křižka, starosta Podolí, který byl doposud jediným „komentátorem“ kauzy...
Finanční úřad je totiž povinen u probíhajících šetření zachovat mlčenlivost. Křižka jej však na popud DOBRÉHO DNE mlčenlivosti zbavil a dal šanci promluvit i zástupci druhé strany „barikády“. „Dotace má určité podmínky, mezi nimi i termín realizace a vyúčtování. Ani jeden obec nesplnila, což je považováno za porušení rozpočtové kázně,“ zdůraznil Josef Langer, ředitel zlínského finančního úřadu. Protokol o předání a převzetí akce podle něj obec předložila až 5., respektive 15. listopadu místo 15. října 2008, a vyúčtování bylo na ministerstvo doručeno 4. května místo 16. dubna 2009... „V rozhodnutí o poskytnutí dotace ani v podmínkách přitom není psáno, že dotace bude připsána na zvláštní účet do termínu realizace akce a faktury z něj budou proplaceny, jak tvrdí obec,“ dodává Langer. V podmínkách naopak podle něj je černé na bílém, že v případě hrozby nesplnění termínů má obec neprodleně informovat ministerstvo a požádat o změnu. „To se ale nestalo,“ podotkl ředitel.
Obec Podolí tak musí vrátit dotaci 300 tisíc korun a navrch ještě zaplatit penále, které je ze zákona 1 promile za každý den prodlení, nejvýše však do výše dotace. „Co se děje při kontrole finančního úřadu, považuji za pořádný podraz ze strany státu. Jeden státní orgán pošle pozdě peníze, v důsledku čehož nemůžeme včas zaplatit, a druhý státní orgán nás za to potrestá,“ čertí se starosta Miroslav Křižka, který odmítá, že by „neuměl číst“. „V žádných pokynech není uvedeno, jak má obec postupovat, když ministerstvo nedodrží, co samo uvede do rozhodnutí o dotaci. Telefonicky jsem byl naopak uklidněný, ať nic nedělám, že peníze přijdou na účet každým dnem,“ kroutí hlavou Křižka. V Podolí navíc do posledního dne věřili, že ministerstvo termín dodrží... „U nás se nic neztratilo, dětské hřiště stojí, nikdo nic neukradl. Skoro to vypadá, že někteří úřadníci nemají co dělat, vymýšlí si nesmysly a šikanují poctivé lidi a příjemce dotací!“ nebere si servítky starosta.
Obec má však ještě možnost využít opravných prostředků (odvolání, přezkum rozhodnutí) nebo může požádat o prominutí „trestu“, včetně penále. „Ještě uvidíme, čtvrteční výslech jednoho ze svědků potvrdil, že dílo bylo zhotoveno a předáno včas. Karta se tak začíná obracet a věřím, že finanční úřad svůj postoj přehodnotí. Když ne, budeme se bránit třeba i u správního soudu,“ prohlásil Křižka.

autor: PETR ČECH
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace