Františkáni v šoku, z jejich stavebního pozemku je veřejná zeleň

Františkáni v šoku, z jejich stavebního pozemku je veřejná zeleň
Foto: ceh  /  Provincie bratří františkánů o změnu územní plánu nepožádala, provedla ji z vlastní vůle radnice.
Uherské Hradiště Zprávy 22 / 02 / 2024

Františkáni jsou v mírně řečeno v rozpacích. Zastupitelé Uherské Hradiště posvětili změnu územního plánu, která jejich stavební pozemek podél Velehradské třídy proměnila v plochu veřejné zeleně. Provincie bratří františkánů přitom o změnu vůbec nepožádala, jejich vlastnictví i přes vyjádření památkářů znehodnotila radnice kvůli obavám z nevhodné zástavby.

„I když se neuskutečnil převod pozemku na město, který byl dlouho připravovaný společně s prodejem kláštera, není to přece důvod omezit zcela podstatným způsobem vlastníka dotčeného pozemku, včetně výrazného zásahu do hodnoty majetku. Změna je podle města v souladu se stávajícím využitím a slouží jako ochrana před nevhodnou zástavbu. Otázka ale je, proč se tedy nepromítla už do stávajícího územního plánu při jeho vydání v roce 2020, když nejde o nově vzniklé důvody,“ prohlásil na zastupitelstvu kvadrián konventu Zdenko Žiška, který měl plnou moc od Jakuba Františka Sadílka, představeného českých františkánů.

Žiška krok města nechápe. Františkáni totiž po celou dobu svého působení v Uherském Hradišti jednají s městem korektně a vstřícně. Dokonce „přehlíží“ skutečnost, že radnice na části jejich pozemku provozuje veřejné parkoviště za úhradu... „Františkáni se nikdy ničeho nedomáhali, ale změna územního plánu vyvolává dojem, že vstřícný postup k řešení vzájemných vztahů je pouze jednostranný,“ neskrývá rozhořčení Žiška.

Pozemek leží v městské památkové zóně, mezi dvěma kulturními památkami - františkánským klášterem a bývalou synagogou, ve které dnes sídlí knihovna. Historicky jde o bývalou klášterní zahradu. „Františkáni při jednání ohledně prodeje kláštera opakovaně potvrzovali, že s pozemkem nemají žádný konkrétní záměr. Když jsme pak prověřovali vhodnost lokality pro výstavbu nového Slováckého divadla, překvapivě jsme zjistili, že z pohledu památkářů je pozemek nezastavitelný,“ reagoval Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště. „Vedle historických souvislostí plochu výrazně limituje i dopravní dostupnost, z Velehradské třídy totiž není možné napojit objekt náročný na obsluhu. Jelikož souhlasíme s památkáři, změnou územního plánu chráníme současného i případně budoucího vlastníka pozemku, ale také město,“ doplnil Aleš Holý, městský architekt.

Opoziční zastupitelé byli proti návrhu. I s ohledem na postoj památkářů jej označili za zbytečný, navíc může vyvolat soudní proces s františkány. „Jelikož změnu nenavrhl vlastník pozemku, ale město, a navíc se ani nezmínila na veřejném projednání, budí to dojem určitého naschválu, nebo odvety. A ještě tvrdit, že změnou využití pozemku ze stavební plochy na veřejnou zeleň ochráníme jeho majitele, je naprostý nesmysl,“ nebral si servítky Mojmír Náplava, opoziční zastupitel Hradišťáků, podle kterého hrozí, že františkáni vyrukují se soudní žalobou. „Výrazně se omezila využitelnost i cena pozemku. Územní plán má sice formu opatření obecné povahy a nelze proti němu podat odvolání nebo jiný opravný prostředek, ale vlastník pozemku může podat žalobu k soudu, protože změna územního plánu zkrátila jeho práva,“ poznamenal Náplava.

Františkáni si však podle starosty nemusí zoufat. „Každá změna územního plánu je platná do další změny. Když přehodnotí plány s pozemkem a přijdou se smysluplným záměrem, který bude v souladu s postojem památkářů, můžeme se bavit o případné změně územního plánu. V zájmu města každopádně je mít plochu pod kontrolou,“ prohlásil Blaha. „To už je ale opravdu Kocourkov,“ reagoval s hořkým úsměvem Michal Dvouletý, opoziční zastupitel Hradišťáků.

Tagy článku

TOPlist