Gramanec se zbavil nánosů, zadrží vodu a ochrání před povodněmi

Gramanec se zbavil nánosů, zadrží vodu a ochrání před povodněmi
Foto: Petr Chmelař  /  Vodní nádrž Gramanec u Ostrožské Nové Vsi se znovu zaplnila vodou. Povodí Moravy dokončilo rozsáhlou obnovu všech funkcí nádrže, včetně biologické a estetické. Investice za 16,4 milionu korun spočívala především v opravě hráze, výpustného zařízení a odtěžení sedimentů.
Ostrožská Nová Ves Zprávy 28 / 06 / 2024

Vodní nádrž Gramanec u Ostrožské Nové Vsi se znovu zaplnila vodou. Povodí Moravy dokončilo rozsáhlou obnovu všech funkcí nádrže, včetně biologické a estetické. Investice za 16,4 milionu korun spočívala především v opravě hráze, výpustného zařízení a odtěžení sedimentů.

Vodohospodáři u nádrže strávili rok, těžbě sedimentů, opravám hráze a tzv. požeráku předcházelo vypuštění nádrže. Těžká technika ze dna odstranila více než 10 tisíc kubíků sedimentů. „Nádrži jsme vrátili v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Je však schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou jsem dosáhli i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti na další desítky let,“ popsal význam prací Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, s tím, že odstranění nánosů zvýšilo retenční schopnosti nádrže, oprava výpustního zařízení a hrází zase zajistí bezproblémový provoz vodního díla.

Oprava Gramance trvala třináct měsíců, náklady se vyšplhaly na 16,4 milionu korun, které částečně poskytlo ministerstvo zemědělství. Vodní nádrž leží na Chylickém potoce, který je levostranným přítokem Petříkovce a Okluky, ústících do řeky Moravy. Vznikla v 60. letech minulého století, má rozlohu 4,1 hektaru a pojme 56 tisíc kubíků vody.

Malé vodní nádrže jsou pro vodohospodáře důležité, protože hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy krátkodobě vylepšují bilanci v menších tocích a brání jejich vyschnutí. Poskytují navíc útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vhodné podmínky pro hnízdění ptactva.

Tagy článku

TOPlist