Hejtman Holiš: Papežovi jsem předal sklenice a džbánek na víno ze sklárny v Květné

Hejtman Holiš: Papežovi jsem předal sklenice a džbánek na víno ze sklárny v Květné
Foto: archiv   /  Papež František a hejtman Radim Holiš
Zlínský kraj Zprávy 09 / 07 / 2024


Zlínský hejtman Radim Holiš si nenechal ujít nejen uplynulé Dny lidí dobré vůle na Velehradě, ale měl v minulých dnech také možnost navštívit Vatikán a pozdravit se přímo s papežem Františkem, kterému předal dárek v podobě sklenic a džbánku ze sklárny v Květné. „Papež František se na ně podíval, poděkoval, ocenil zručnost našich sklářů a pak šibalsky poznamenal, že to má jedinou malou chybu, že je sklenice prázdná a chybí v ní víno. Rozesmál nás svou upřímností a humorem,“ prozradil Holiš v rozhovoru pro DOBRÝ DEN S KURÝREM, ve kterém se však vyjádřil také k dopadům energetické krize na hejtmanství, rozvoji průmyslové zóny v Holešově i historicky největší zahraniční investici, která míří do Zlínského kraje.

V těchto dnech zaplnily poutní Velehrad opět tisíce poutníků, kteří si připomněli odkaz sv. Cyrila a Metoděje. Jak vnímáte tyto oslavy vy osobně? Je odkaz těchto věrozvěstů stále platný i v dnešní uspěchané době?
Dny lidí dobré vůle si na Velehradě každý rok užívám, je to pro mě chvíle k zastavení a zároveň místo, kde čerpám energii, nejen díky atmosféře samotné, ale také ze vzácných setkání s inspirativními lidmi. Považuji za důležité připomínat si památku slovanských věrozvěstů, kteří na tehdejší Velkou Moravu přinesli nejen křesťanskou víru, ale i písmo a vědomosti, které se staly základními kameny naší kultury a vzdělanosti. Jejich odkaz Zlínský kraj udržuje a šíří dál i za hranice regionu a naší republiky, především prostřednictvím projektu Evropské kulturní stezky svatých Cyrila a Metoděje.

Před časem jste měl možnost navštívit přímo papeže Františka. Jak silný to byl pro vás zážitek? O čem jste s papežem mluvili?
Kvůli další spolupráci na rozšíření Cyrilometodějské stezky jsme s kolegy nedávno navštívili Vatikán. A dokonce jsme měli tu čest krátce se setkat na Svatopetrském náměstí se Svatým otcem, papežem Františkem. Předal jsem mu dárek z našeho kraje, dovezl jsem mu sklenice a džbánek na víno ze sklárny v Květné. Papež František se na ně podíval, poděkoval, ocenil zručnost našich sklářů a pak šibalsky poznamenal, že to má jedinou malou chybu, že je sklenice prázdná a chybí v ní víno. Rozesmál nás svou upřímností a humorem. Byl to pro mě velmi intenzivní zážitek, na který budu vzpomínat celý život.

Zlínskému kraji se podařilo ušetřit na energiích a jako jediný kraj z republiky doslova proplul energetickou krizí bez větších problémů. Jak se vám to podařilo?
Když jsme v roce 2021 řešili nákup energií pro krajské budovy a organizace, zvažovali jsme, jestli máme nakoupit na tři roky dopředu. Na základě dat a predikcí odborníků jsme toto strategické rozhodnutí udělali a jak se ukázalo, byl to správný tah. Za tři roky jsme díky výhodnému nákupu elektřiny a plynu kraji ušetřili tři sta milionů korun oproti běžným cenám na trhu v letech 2022-2024, za které nakupovaly ostatní kraje a obce. Do konce letošního roku jedeme pořád za ,staré´ ceny - plyn za 730 korun za megawatthodinu a elektřinu za 2200 korun za megawatthodinu. A za velmi příznivé ceny jsme nakoupili energie i na následující dva roky. Na roky 2025 a 2026 má Zlínský kraj a jeho organizace vysoutěženou cenu zemního plynu za 990 korun za megawatthodinu a elektřinu za 2500 korun za megawatthodinu. Z pohledu energií je Zlínský kraj na další dva roky bezpečně připravený.

V minulých dnech zaplnila stránky novin informace o tom, že historicky největší zahraniční investice v České republice zamíří v následujícím období do Zlínského kraje, resp. do vašeho domovského Rožnova pod Radhoštěm, firmy onsemi. Jak zásadní pro budoucnost našeho kraje je tato informace a co tato investice přinese občanům kraje?
Tato investice výrazně posílí konkurenceschopnost celého kraje a přinese s sebou i rozvoj v mnoha oblastech. Například nové pracovní příležitosti, které udrží talenty ve Zlínském kraji a zároveň mohou přilákat nové „mozky“, čímž se obecně zvýší odborná úroveň regionu. Počítá se až s tisícovkou nových pracovních míst. A na to všechno musíme kraj připravit, bude to mít dopad na rozvoj bydlení, dopravy, kapacit ve školství a dalších sférách. Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně už proto připravujeme otevření nového oboru Polovodičové materiály, který přivítá první studenty v roce 2026. Také jsme připravili dotační titul pro obce na podporu bydlení a rádi bychom do tohoto rozvoje zapojili také soukromé developery. Samozřejmě jsme připraveni pomoci s veřejnou dopravou, středoškolským vzděláním a dalšími návaznostmi, které umí kraj řešit. Pro Vsetínsko je to teď velká výzva.

Také náš kraj dlouhodobě vykazuje velmi nízkou míru nezaměstnanosti. Nebude znamenat nových tisíc pracovních míst jen další problémy s nedostatkem zaměstnanců již pro mnohé současné zaměstnavatele?
Lidé jsou to nejcennější, co máme. Děláme všechno pro to, abychom mladé udrželi ve Zlínském kraji a neodcházeli nám pryč. A dneska už to ví i firmy. Dětí se v devadesátých letech narodilo bohužel málo a promítne se to nejen na pracovním trhu. Podnikatelé musí inovovat a zapojovat do výroby moderní technologie, také musí podmínkami dostatečně motivovat, aby k nim šli lidé pracovat. Je to konkurenční boj o kvalitní zaměstnance. Potřebujeme, aby s námi firmy spolupracovaly, zejména s našimi středními školami, a pomáhaly nám odborníky do jednotlivých oborů vychovávat. To je jediná cesta, jak z tohoto průšvihu ven. Proto například pilujeme nový systém kariérového poradenství, které pomůže žákům už na základních školách vybrat si správný obor, který pro ně bude nejen perspektivní, ale bude je také bavit, zůstanou u něj a najdou uplatnění v regionu.

Současně s tím přichází dobré zprávy také ze Strategické průmyslové zóny v Holešově, o kterou projevilo zájem několik silných investorů. Podaří se podle vás rozjet atraktivní firmy také v této lokalitě?
Naším cílem je, aby holešovská zóna splnila účel, ke kterému byla zřízena. Tedy byla naplněna investory, kteří do regionu přinesou přidanou hodnotu a nová pracovní místa. Proto vítám velké výběrové řízení na dalšího potenciálního zájemce. Nyní se transparentně, za účasti všech odborníků, hodnotící komise a zástupců jednotlivých politických stran hodnotí ekonomická výhodnost dílčích nabídek. Potřebujeme, aby naše práce měla význam a přesah do dalšího volebního období. Volná plocha v Holešově je jednou z deseti největších v rámci celé České republiky. Takže věřím, že dobrý investor ji efektivně využije a pomůže tím k dalšímu rozvoji Zlínského kraje.

Je na tak výrazný ekonomický rozmach regionu náš kraj vůbec připravený? Jsou na to připraveny např. střední školy, které má kraj ve své kompetenci, či Univerzita Tomáše Bati?
Naše střední školy mají dostatečnou kapacitu, při přijímačkách jsme nemuseli řešit černé scénáře jako jinde v republice, kde se žáci nedostali na žádnou z vysněných škol. Je pro nás důležité mít pestrou nabídku kvalitních studijních oborů s dobrým uplatněním. Ve spolupráci s řediteli proto nabídku průběžně přizpůsobujeme potřebám území, tedy firmám a jejich poptávce po konkrétních pracovních pozicích. K tomu nám má pomoci i výše zmiňované kariérové poradenství. Také jsme uzavřeli historicky první smlouvu s Univerzitou Tomáše Bati (UTB), kde jsme se dohodli na vzniku několika nových atraktivních oborů, na které mohou naši středoškoláci navázat. Naším cílem je počet studentů na UTB navyšovat. Samotný Zlínský kraj pro to dělá maximum, protože je se svými organizacemi vůbec největším zaměstnavatelem v kraji a problém s nedostatkem lidí na něj bude také citelně dopadat.

Na posledním zasedání krajského zastupitelstva jste veřejnosti představili generel modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati, který má v následujících letech spolknout na 6 miliard Kč. Nicméně pořád jde jen o plány. Neobáváte se o jejich osud po letošních krajských volbách?
Generel, neboli investiční plán rozvoje nemocnice, je nadčasový a bude mít přesah do dalšího volebního období. Jsem o tom přesvědčen. Je navržen funkčně s ohledem na potřeby moderní medicíny a zároveň bezpečně z pohledu ekonomiky jak pro kraj, tak pro nemocnici samotnou. Ve střednědobém výhledu do roku 2031 tu počítáme s investicemi ve výši šest miliard korun, další více než tři miliardy půjdou do modernizace nemocnic ve Vsetíně a Kroměříži. Zdravotnictví řešíme komplexně napříč celým krajem, chceme mít všechny čtyři krajské nemocnice v provozu, s kvalitním zázemím a ta Uherskohradišťská je pro nás v tomto směru vzorem.

Svoji modernizaci má Uherskohradišťská nemocnice téměř dokončenu. Už má kraj představu o tom, jak využije uvolněné prostory ve východní části nemocničního areálu?
Ano, Uherskohradišťskou nemocnici čeká poslední velká investice - oprava interny za šest set milionů korun. Celkovou modernizací se nemocnice koncentrovala do jedné části areálu a tu druhou uvolnila. Volné pozemky by tím pádem mohlo využít město. V tuto chvíli už je všemi orgány kraje a valnou hromadou nemocnice schválený převod nemovitostí v areálu. Jde o formální krok mezi krajem a nemocnicí, který dokončíme během následujícího měsíce vkladem do katastru nemovitostí. Rádi bychom, aby celá lokalita byla řešena celistvě, s ohledem na už vybudovanou infrastrukturu a potřeby obyvatel. Větší detail nás teprve čeká na jednání s vedením města.

V souvislosti se zdravotnictvím se mluví také o letecké záchranné službě. Proč se vám stále nedaří přesvědčit stát, aby ji zřídil také pro občany Zlínského kraje?
Zlínský kraj nemá svoji leteckou záchrannou službu, ale když je vrtulník potřeba, doletí k nám odjinud. Doletové časy jsou delší na východní straně kraje, což je problém dvaceti let existence krajů, a to chceme změnit. Problémem se zabývala komise ministerstva zdravotnictví, která připravovala novou koncepci pro leteckou záchrannou službu a požadavky Zlínského kraje do ní nezahrnula. Považuji to za špatné politické rozhodnutí, které je potřeba změnit, a využiji k tomu všech dostupných prostředků, abychom docílili plnohodnotného pokrytí leteckou záchrannou službou bez časové prodlevy a měli jsme stejné podmínky, jako mají ostatní kraje, což je nám nyní odepřeno.

Moderní kabát oblékla za poslední roky také veřejná doprava ve Zlínském kraji. Náš kraj se dokonce stal evropským premiantem, když zavedl moderní aplikaci na úhradu jízdného. Už jste si aplikaci sám vyzkoušel?
Ve veřejné dopravě jsme udělali obrovský posun a toto je další novinka, kterou jsme spustili 1. července. Jsme úplně první kraj v republice, kde je možné cestovat s aplikací FAIRTIQ, která zjednodušuje cestování s přestupy z MHD na linkové autobusy či vlaky napříč krajem. Před zahájením cesty stačí jedno přejetí prstu po obrazovce telefonu a aplikace vyřeší zbytek: sama pomocí senzorů a technologií pro určování polohy vyhodnotí, jakými linkami probíhala cesta, a následně automaticky naúčtuje cenu nejvýhodnější jízdenky. Pokud by se uživatel zapomněl po výstupu odhlásit, aplikace dokáže cestu ukončit sama automaticky. Je to revoluční věc a těším se, až ji vyzkouším v ostrém provozu teď v červenci.

autor: Karel Výborný

Tagy článku

TOPlist