Hejtman zakázal rozdělávání ohňů i pouštění lampionů štěstí

Hejtman zakázal rozdělávání ohňů i pouštění lampionů štěstí
Foto: ilustrační foto
Zlínský kraj Zprávy 07 / 08 / 2015

Krajem nesmí projíždět ani parní lokomotivy, červenou mají ohňostroje!

S okamžitou platností ode dneška 7. srpna, od 16 hodin až do odvolání vyhlásil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru období nepříznivých klimatických podmínek. Nebezpečí hejtman vyhlásil pro celé území Zlínského kraje z důvodu možného zvýšení vzniku požárů.
Vyhlášením se zakazuje rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, sláma, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvislých travních porostů, polí s obilovinami a pícninami, zákaz jízdy parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření, povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů, zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí), a osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.

TOPlist