Hejtmanství představilo plán modernizace krajské nemocnice

Hejtmanství představilo plán modernizace krajské nemocnice
Foto: Zlínský kraj   /  Vizualizace nové podoby KNTB ve Zlíně
Zlín Zprávy 28 / 02 / 2023

Vedení Zlínského kraje už má jasno, jak chce modernizovat Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Podle plánu, který hejtman Radim Holiš představil na pondělním zasedání krajského zastupitelstva, má plán rozvoje vyvrcholit na přelomu let 2027 a 2028 výstavbou nového centrálního pavilonu.

Tomu budou předcházet významné investice, které povedou k celkovému omlazení areálu a vytvoření kvalitního zázemí pro pacienty i zaměstnance. Jejich součástí bude například stavba nové porodnice, modernizace plicního pavilonu či rozšíření hematologicko-transfuzního oddělení. Záměr bude v následujících dvou měsících debatován s odbornou veřejností, v dubnu ho projedná krajské zastupitelstvo.

„Nová centrální budova je navržena univerzálně a variabilně s možností další přístavby. To platí pro celý koncept modernizace Baťovky. Díky tomu můžeme nemocnici v dalších letech dál rozvíjet a pružně reagovat na vývoj zdravotnictví a potřeby pacientů. V této nejisté době jsme zvolili variantu, na kterou máme dostatečné zdroje, vyřeší nám omezenou kapacitu prostoru areálu a má perspektivu do budoucna,“ uvedl k plánu modernizace hejtman Radim Holiš.

V následujících čtyřech letech bude KNTB a Zlínský kraj s pomocí zdrojů z evropských fondů investovat do areálu nemocnice přes 2 miliardy korun. „Máme připraven reálný plán, který kromě výstavby nového polybloku urgentní medicíny zahrnuje také nevyhnutelné řešení technického stavu budov a modernizaci stávajících oddělení. Současně s tím budeme areál připravovat na výstavbu nového srdce nemocnice. Už koncem loňského roku jsme opravili interní JIP, letos nás toho čeká opravdu hodně,“ vysvětlil předseda představenstva KNTB Jan Hrdý s tím, že aktuálně probíhá rekonstrukce kardiologické JIP a chirurgického oddělení, v březnu začne oprava operačních sálů a hemodialýzy a postupně se bude pracovat na dětském oddělení a operačním sále pro gynekologii.

Na místě dnešních budov 16, 17 a 18 pak začne na přelomu let 2024 a 2025 výstavba nového pavilonu pro matku a dítě. Do budovy dnešní porodnice se následně přestěhuje oční oddělení, ORL a ortopedie. Poté plán modernizace počítá se samotným zahájením výstavby centrálního polybloku urgentní medicíny, který se bude nacházet v blízkosti hlavní brány. Centrální budova se bude skládat z pěti bloků po pěti patrech.

„Za největší přínos z pohledu pacientů považuji ucelené a promyšlené řešení akutních provozů a zejména urgentního příjmu, které budou soustředěny na jednom místě a prakticky tak odpadnou nutné převozy pacientů v rámci nemocnice,“ vyzdvihla výhody projektu náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová, zodpovědná za zdravotnictví.

Suterén polybloku urgentní medicíny bude sloužit pro parkování, v prvním podlaží se budou nacházet urgentní příjem a zobrazovací metody. V druhém patře bude sídlit invazivní kardiologie, kardiologická a neurologická JIP a endoskopie. Třetí nadzemní podlaží využije nemocnice pro umístění operačních sálů, ARO a chirurgickou a interní JIP. Čtvrté a páté patro budou určeny pro standardní lůžkové stanice, na střeše bude vybudován heliport. Aktuální odhadované náklady na výstavbu by měly činit 4 miliardy korun.

autor: Karel Výborný

Tagy článku

TOPlist