Hledají se kandidáti na Cenu města

Hledají se kandidáti na Cenu města
Foto: Ilustrační foto
Uherský Brod Zprávy 18 / 05 / 2017

Tři ocenění se vejdou do jedné Ceny města Uherský Brod v oblasti kultury, která se bude letos vyhlašovat ve čtvrtek 19. října. O tom, kdo na úspěch dosáhne, mohou občané rozhodnout sami. Brodští radní, kteří držitele zvolíí, čekají na návrhy poslané poštou nebo doručené osobně do podatelny městského úřadu až do posledního června.
Nominace má několik podmínek. „V kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury může být oceněna fyzická osoba s vazbou na město, která dosáhla dlouhodobě významných výsledků v některé z oblastí kultury či památkové péče nebo přispěla mimořádným způsobem k rozvoji některé z oblastí kultury,“ přibližuje Elen Sladká, mluvčí Uherského Brodu. „V kategorii Cena za kolektivní přínos v oblasti kultury může být oceněn kolektiv, který dosáhl dlouhodobě významných výsledků v některé z oblastí kultury či památkové péče nebo přispěl mimořádným způsobem k rozvoji některé z oblastí kultury. V kategorii Cena za výjimečný počin roku v oblasti kultury budou oceněny mimořádné umělecké aktivity v oblastech umělecké tvorby, jež byly organizačně zajišťovány či uskutečňovány fyzickou osobou nebo kolektivem s vazbou na město.“
Každý, kdo se rozhodne podat návrh na ocenění, pak musí splnit dvě podmínky. „Je třeba mít trvalé bydliště v Uherském Brodě, což platí v případě sídla také pro instituce. A návrh musí být podán písemnou formou s přesným určením přínosu a významu díla nebo aktivity pro město,“ upřesnila mluvčí Sladká.

TOPlist