Hlucká tvrz archeologům vydává poklady, záhadou je pískovcová zeď

Hlucká tvrz archeologům vydává poklady, záhadou je pískovcová zeď
Foto: Petra Bubeníková  /  Závěry archeologů doplní povědomí o doposud známé stavební historii tvrze, ale také o každodenním životě jejích obyvatel.
Hluk Zprávy 20 / 05 / 2023

Středověká tvrz v Hluku vydává bohatá svědectví z historie a života jejích obyvatel. Už druhý měsíc je nejstarší památka a zároveň symbol města dočasným domovem archeologů Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kteří odkrývají jeden poklad za druhým. Ať už keramické střepy, železnou sekeru, původní vodní příkop nebo záhadnou pískovcovou zeď.

„Hned v první fázi při výkopech na nádvoří se podařilo odkrýt cihlovou klenbu raně novověké kanalizace pod renesančním křídlem objektu. Následně jsme odhalili souvrství středověkých, raně novověkých a recentních navážek a vyrovnávek, které obsahovaly střepy keramických nádob, zvířecí kosti a kovové výrobky. Ještě níže jsme narazili na starší souvrství představující splachy, které sporadicky ukrývaly střepy pravěkých keramických nádob a pravěkou štípanou industrii,“ prozradil Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea. Jeho tým pečlivě dokumentuje každý terénní zásah na nádvoří, v interiérech i okolí více než 700 let staré tvrze.

Archeologický výzkum aktuálně probíhá za tvrzí, na její jižní straně. Ve výkopech pro osazení retenční nádrže a instalaci dalších prvků pro připojení na inženýrské sítě se archeologům podařilo obnažit a zdokumentovat úsek původního vodního příkopu, který sloužil jako obranný prvek v období vrcholného středověku. „Zachytili jsme dvě linie otesaných dřevěných kůlů, které můžeme spojovat se snahou o zpevnění břehu koryta příkopu. Vyzvedli jsme jich dohromady dvanáct, po pečlivém zabalení jsme je transportovali na konzervační oddělení a zahájili kroky k jejich zakonzervování. Ze všech kůlů jsme rovněž odebrali vzorky pro datační analýzu za pomoci dendrochronologie,“ informoval Kuchař.

Když už vodní příkop nesloužil k obraně, byl postupně zasypán, což dokládají zásypové vrstvy plné archeologického materiálu z období vrcholného středověku a raného novověku. „Objevili jsem velké množství střepů keramických nádob, zvířecích kostí a drobných železných předmětů, mezi kterými dominují železné hřeby. Z příkopu jsem však vyzvedli také železnou sekeru nebo odlomenou rukojeť tesáku,“ prozradil vedoucí archeolog, který ještě poukázal na další pozoruhodnost pojící se k příkopu. „Ještě jsme odkryli poměrně masivní zeď vystavěnou z pískovcových bloků, skládaných na maltu a místy proloženou cihlami. Její interpretace je zatím otázkou, ale lze uvažovat o možnosti, že byla součástí dnes už zaniklé novověké mostní konstrukce,“ domnívá se Kuchař.

Závěry archeologů doplní povědomí o doposud známé stavební historii tvrze, ale také o každodenním životě jejích obyvatel. Výzkum tak přispěje k lepšímu pochopení vývoje života tvrze v Hluku. „Archeologové teď podrobí veškeré nálezy důkladnému zkoumání, abychom se o památce a její historii dozvěděli více, než doposud známe. Je však patrné, že „žila“ svým životem už ve 13. století, což je odhadované stáří kůlů,“ komentoval objevy archeologů Ondřej Kotačka, místostarosta Hluku.

Tagy článku

TOPlist