Hluku chybí 3 miliony, starosta je chtěl vzít statku

Hluku chybí 3 miliony, starosta je chtěl vzít statku
Foto: ara  /  Jedna z několika zdevastovaných budov bývalého Penkova statku.
Hluk Zprávy 05 / 03 / 2014

Penkův statek už není jen nevzhlednou pihou města Hluk, se kterou si tady nikdo neví rady. Jeho nejistá budoucnost promlouvá od minulé středy, kdy se zastupitelé už poněkolikáté nedohodli na dalším způsobu využití, také do městského rozpočtu.
Starosta Jan Šimčík předložil zastupitelům žádost o změnu jejich rozhodnutí z prosince 2013, v němž Spolku za ochranu a obnovu Penkova statku přiznali třímilionovou dotaci na sanaci střechy a zachování zdí. Šimčík chtěl celou částku dočasně přesměrovat na protipovodňová opatření mikroregionu Ostrožsko a Veselsko s tím, že město se k záchraně statku vrátí ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné. Starosta sázel na fakt, že zatímco práce na obraně proti velké vodě začnou v dubnu, záchraně chátrajícího statku stále chybí pevný termín i schválený projekt. Šimčík však tvrdě narazil. Společně s Miroslavem Jelénkem byl jediným, kdo tento plán podpořil. Osm zastupitelů bylo proti a sedm se zdrželo hlasování. Město tak bude muset v několika příštích dnech najít způsob, jak podpořit rychle se blížící projekt mikroregionu. „Osobně v tom ale problém nevidím, požádáme o překlenovací úvěr,“ odmítá možné potíže Jan Šimčík. „Na základě úvěrové smlouvy pak bude následovat změna v rozpočtu. Účetně je to vlastně velmi jednoduché. Získáme tři miliony na 1,5 procenta a ročně zaplatíme 45 tisíc. Na rozdíl od Penkova statku to není žádná extra suma. U statku stále nikdo neví, co by mělo vzniknout v jeho areálu, kolik by stál jeho provoz a kompletní obnova. Osobně si totiž myslím, že dvacet milionů tady stačit nebude.“
Shodou okolností ve stejný den, kdy zasedalo hlucké zastupitelstvo, napsal Miroslav Šuránek, iniciátor Spolku za ochranu a obnovu Penkova statku, všem jeho členům otevřený dopis.
Mimo jiné v něm rytířsky přiznal, že zastupitelstvem přiznaná částka tři miliony korun, kterou Šimčík zpochybnil, asi na opravy střech stačit nebude. Šuránek a spol. nechali vypracovat další, už třetí cenovou nabídku na opravu střechy. Nejnovější výpočet nákladů se pohyboval kolem částky čtyř milionů, a to ještě nepočítal s demontáží stávající střechy. „Je tedy možné, že starostova úvaha nebyla lichá. Ale vzhledem k tomu, že situace nám není lhostejná, rozhodli jsme se učinit městu nabídku, která se nedá odmítnout,“ sdělil Šuránek.
Avšak také on se přepočítal. Neuspěl, i když nabídl zaplatit kompletní opravu střechy nad stájemi a nad sýpkou. Zastupitele požádal pouze o to, aby si mohl dodavatele prací vybrat sám a město doplatilo jen částku, která přesáhne dohodnuté tři miliony. Pokud jde o posudek statika, za ten nechce od města ani korunu. „Aby nevznikaly žádné komplikace a třenice ohledně cen za práce provedené statikem, tedy stáhnutí zdiva ocelovými pruty u kina a zazdění otvoru vyplaveného vodou, necháme tyto práce provést na naše náklady, tedy pro obec zdarma,“ sdělil Miroslav Šuránek.
„Nabídka zní velmi zajímavě a stojí za úvahu,“ reagoval starosta Jan Šimčík. „Ale naráží na fakt, že zákon o veřejných zakázkách nám neumožní vyhovět...“
Další kolo zatím bezvýchodných jednání na téma budoucnost Penkova statku se uskuteční už ve středu, tentokrát v rámci zasedání městské rady. Jeho účastníkem bude mimořádně také Miroslav Šuránek.
Pohne se vývoj konečně kupředu?

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist