Hobas zvažuje soudní obranu

Hobas zvažuje soudní obranu
Uherské Hradiště Zprávy 24 / 04 / 2009

Výrobce kompozitů rozohnily informace o škodlivosti styrenu, mají prý charakter poplašné zprávy

Společnost Hobas z Uherského Hradiště se zřejmě pustí do soudního boje s ekologickým sdružením Arnika, které elitního výrobce kompozitů v zemi zařadilo mezi největší znečišťovatele životního prostředí látkami, které ovlivňují hormonální systém! Na světlo světa vypuštěné informace považuje za lživé, firma je totiž hluboko pod zákonnými limity, což potvrzují i pravidelná měření úniků styrenu akreditovanou společností.
„Žebříček Arniky vychází z předpokladů, že styren je látka poškozující endokrinní systém, což nebylo nikdy prokazatelně zjištěno. Uveřejněné informace proto mají charakter poplašné zprávy a je otázkou, jak ovlivní náš byznys,“ čertí se Richard Vlček, jednatel a výkonný ředitel společnosti Hobas. Co na něj zapůsobilo jako červená muleta na rozzuřeného býka? „Z hlášení do Integrovaného registru znečišťování za rok 2007 vyplývá, že Hobas ve velkém vypouští do ovzduší vysoké emise tetrachlorethylenu a styrenu,“ dává odpověď Kateřina Hryzáková z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika, podle kterého je Hobas mezi trojlístkem nejhorších.
Jenže vedení uherskohradišťské společnosti se hodlá proti nařčení bránit. Informace Arniky považuje za naprosto scestné. „Vždyť třeba s tetrachlorethylenem jsme nikdy nepracovali a nepracujeme, je to holý výmysl,“ zdůraznil Vlček. Hobas má podle něj co do činění pouze se styrenem, nicméně do ovzduší se dostává jen nepatrné množství, což ostatně dokládají pravidelná měření akreditované laboratoře, která vyhodnocuje Česká inspekce životního prostředí. „Styren používá výrobce pryskyřice pro její ředění a jeho malá část, která se při výrobě trub uvolňuje, je odstraněna metodou termického čištění. Do ovzduší se dostává jen z pracovního prostředí, dosahuje však hodnot, které jsou v jednotlivých výrobních halách na úrovni jedné, respektive dvou třetin povolených limitů, takže nepředstavuje žádné zdravotní riziko,“ říká Vlček.
Jelikož se v minulosti množily stížnosti obyvatel Sadů na štiplavý zápach, firma výrazně investovala do modernizace technologie. „Loni jsme provedli její kompletní nové zakrytí, čímž se ještě zvýšila efektivita a množství zachyceného styrenu. Efekt už prokázalo prosincové měření,“ podotkl jednatel společnosti.
„Hobas skutečně provedl úpravu vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší a v jednání je ještě instalace nové výkonnější termické jednotky pro likvidaci zbytkového styrenu,“ potvrdil Roman Šimeček z odboru životního prostředí uherskohradišťské radnice. Společnost je podle něj průběžně kontrolována Českou inspekcí životního prostředí a plní veškeré povinnosti vyplývající z legislativy na úseku ochrany ovzduší.
Hobas už není ani terčem kritiky obyvatel, kteří mají dokonce více než rok k dispozici tísňovou linku. Ani jednou však nezvonila. „Štiplavý a nepříjemný zápach z Hobasu už nás prostě neobtěžuje, to spíš občas zavane pozdrav z družstva nebo od železnice,“ potvrdila Jana Pavelková ze Sadů.

TOPlist