Houpající lávka zmizí. Bude na novou?

Houpající lávka zmizí. Bude na novou?
Foto: sal
Kunovice Zprávy 10 / 07 / 2015

Lávce přes řeku Olšavu u EkoFarmy Sádky, která leží na frekventované cyklostezce do průmyslové zóny, zvoní umíráček. V Kunovicích už mají na stole studii, která počítá s výstavbou zbrusu nové lávky pro pěší a cyklisty. Jelikož ale cena atakuje 9 milionů korun, město zacílí na dotaci.
Houpající se úzká lávka se už léta pyšní prorezivělou konstrukcí a poničenými pojezdovými deskami. „Její stav je nevyhovující, neodpovídá současným potřebám. Denně po ní totiž jezdí spousta cyklistů především do zaměstnání v celé průmyslové zóně,“ uvědomuje si Ivana Majíčková, starostka Kunovic.
Zastupiteli schválenou studii nové lávky, se kterou se počítá vedle stávající, teď radnice projedná s majiteli dotčených pozemků a správci sítí. „Navrhovaná poloha lávky, kterou jsme důkladně zkoumali, se s ohledem na skloubení požadavků všech možných budoucích uživatelů a napojení na stavební dopravní infrastrukturu, jeví jako nejvhodnější,“ uvedla Majíčková. U lávky město počítá s nosností do 40 tun a šířkou, která umožní přejezd vozidlům integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy.
Investor zatím není jistý, město počítá se spoluprací více subjektů, včetně EkoFarmy Sádky. Náklady se totiž odhadují na 9 milionů korun. „Otázku a možnosti financování řešíme,“ poznamenala Majíčková. Jasnější světlo do „případu“ vnesou na sklonku roku zastupitelé, kteří dostanou ke schválení postup přípravy stavby, včetně jejího financování.

TOPlist