Hradby vydaly unikátní dýmku ve tvaru lidského obličeje

Hradby vydaly unikátní dýmku ve tvaru lidského obličeje
Foto: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Uherské Hradiště Zprávy 02 / 08 / 2018

Unikátní dýmku ve tvaru lidského obličeje objevili archeologové Slováckého muzea na dně základů městských hradeb v Kollárově ulici. Jelikož bastionové opevnění vzniklo v průběhu 17. - 18. století, je kuřácký artefakt minimálně dvě stě let starý.
Archeologové na dýmku narazili při odkrývání kamenného základu hradeb z přesně opracovaných pískovcových kvádrů, jejichž existenci odhalila na jaře průzkumná sonda. „Odkryli jsme kvádrové kamenné zdivo a část základové dřevěné konstrukce, včetně samotné základové spáry hradby. Na dně základů ležela dýmka ve tvaru lidského obličeje, která je nejzajímavějším movitým nálezem,“ potvrdil Jaroslav Bartík, archeolog Slováckého muzea.
Největším objevem tak zůstává kamenný základ, který ve čtyřech vrstvách sahá až do hloubky tři a půl metru. Jelikož jej radnice považuje za unikátní, na podzim jej zpřístupní veřejnosti. „Jde o zcela mimořádný objev, o úplně novou informaci. Žádné historické prameny neuvádějí, že vnější líc kamenného barokního opevnění má tak precizní podobu. I proto si nález zaslouží alespoň částečné obnažení a trvalou prezentaci,“ prohlásil Aleš Holý, městský architekt.
Radnice přitom na „poklad“ narazila při kopání sondy, která měla odhalit stav městského opevnění u bastionu, mezi ulicemi Hradební a Kollárova, před plánovanou opravou. „Zachycená část nejspíš spadá do první fáze výstavby barokního opevnění, do roku 1670. Jelikož tenkrát byla úroveň terénu o zhruba tři metry níže, zdivo nejspíš tvořilo pohledovou část opevnění,“ domnívá se Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení archeologie a historie Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Radnice tak část hradeb ze 17. století obnaží a zpřístupní veřejnosti. Vyhloubí u nich suchou lagunu, do které lidé sejdou po schodech a kvádrové kameny si prohlédnou.

autor: PETR ČECH
TOPlist