Hradčovice hospodaří s ratingovým stupněm A!

Hradčovice hospodaří s ratingovým stupněm A!
Foto: ilustr., web
Hradčovice Zprávy 01 / 10 / 2014

Až na výjimky investujeme ze svého, o dotace usilujeme jen tehdy, když je to nezbytné. Pokud na něco nemáme, tak si to odpustíme. Nebo k tomu začneme hledat cestu v úsporách. Žít na dluh nechceme.
Taková je v kostce politika Hradčovic, která je v kraji výjimkou. Zatímco jinde si bez dotací nedokáží své hospodaření představit, v malé obci na Brodsku jdou vlastní cestou. Že je kurs dobrý, to Hradčovicím potvrdila společnost CRIF - Czech Credit Bureau udělením iRatingového stupně A. Z celkového počtu 78 obcí v okresu Uherské Hradiště dosáhly na tento stupeň pouze Hradčovice!
Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů obce, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, například z míry nezaměstnanosti v okresu, podnikatelské aktivity nebo průměrné mzdy v kraji.
„Toto hodnocení je i zdrojem důležitých informací, které se dají vhodně využít při sestavování ročního rozpočtu obce, a jistě tomu tak bude i v případě nového zastupitelstva v následném období. Je důkazem toho, že pravidelná kontrola hospodaření obce a naplňování jejího rozpočtu prováděná v měsíčních intervalech má v práci vedení obce nezastupitelnou úlohu,“ komentuje výsledek hodnocení Jan Popelka, starosta Hradčovic. „Výsledky ratingového hodnocení, kterých jsme v hospodaření obce v minulém období dosáhli, jsou pro nás i důkazem správnosti kroků, které jsme pro řízení a vedení naší obce, v zájmu jejího dalšího rozvoje, zvolili.“

iRating
- Zahrnuje komplexní hodnocení ekonomického stavu jednotlivých obcí. U každé obce se vyhodnocuje 20 finančních a 7 nefinančních ukazatelů. Nejvýznamnějšími z nich jsou zadluženost a saldo rozpočtu. Patří sem i výše dluhové služby, která vypovídá o schopnosti obce splácet bankovní úvěry řádně podle splátkového kalendáře, nebo likvidita. Nefinanční ukazatele se týkají například základních informací o vybavenosti či infrastruktuře obce nebo věkové skladby jejího obyvatelstva.

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace