Hradiště ocenilo své nejlepší pedagogy v roce 2016

Hradiště ocenilo své nejlepší pedagogy v roce 2016
Foto: MÚ Uh. Hradiště  /  Učitelé převzali ocenění z rukou starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy
Uherské Hradiště Zprávy 20 / 04 / 2016

Slavnostní předání ocenění celkem 23 pedagogickým pracovníkům se jako výraz uznání za jejich náročnou a přínosnou práci uskutečnilo ve čtvrtek 14. dubna v uherskohradišťské Redutě. Slavnostní ocenění pedagogů pořádalo letos město Uherské Hradiště už podeváté v řadě.
Ceny oceněným předávali členové vedení města v čele se starostou Stanislavem Blahou a také radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládež a sport PaedDr. Petr Navrátil. „Školství a vzdělávání na všech stupních je pro nás jedna z priorit a mohu říci, že celá řada škol v Uherském Hradišti patří k chloubám města. Proto patří pedagogům velké poděkování a vyjádření úcty k jejich práci,“ zhodnotil starosta Stanislav Blaha. Slavnostní odpoledne již tradičně doprovodil slovem herec Slováckého divadla David Vacke. Celý program byl zpestřen několika kulturními vystoupeními. Před zaplněným sálem Reduty vystoupili žáci škol z Uherského Hradiště, zazpíval herec Slováckého divadla David Macháček, své umění předvedli také tanečníci z klubu ROKASO.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště
Kategorie – výrazná pedagogická osobnost:
Mgr. Jarmila Holubová, ZŠ a MŠ Větrná
Mgr. Vendula Hubáčková, ZŠ UNESCO
Stanislava Klegová, MŠ Štěpnická
Mgr. Alena Navrátilová, ZŠ Za Alejí
Mgr. Šárka Peřestá, ZŠ Sportovní
Eva Salčáková, MŠ Pod Svahy
Mgr. Zlatuše Slezáková, ZŠ a MŠ Jarošov
Mgr. Hana Somrová, ZŠ T.G.M.
Mgr. Alena Vrtalová, ved. učitelka KMŠ

Kategorie - vynikající začínající pedagogický pracovník
Mgr. Veronika Hřibová, ZŠ Za Alejí
Mgr. Petr Chvojka, ZŠ Sportovní
Mgr. Terezie Škarecká, ZŠ UNESCO

Kategorie - za dlouhodobý přínos v pedagogické praxi:
Bohuslava Johaníková, MŠ Svatováclavská
Mgr. Ludmila Pokorná, ZŠ UNESCO
Pedagogičtí pracovníci škol ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště
Mgr. Hana Baroušová, Gymnázium
Jana Hanáčková, ZUŠ
Mgr. Markéta Hráčková, ZŠ a MŠ speciální
Mgr. Olga Majerechová, OA, VOŠ a JŠ
Mgr. Tomáš Pavlica, PhD., Gymnázium
PhDr. Rostislav Prchlík, MESIT střední škola
Ing. Jitka Ryndová, SŠPHZ
RNDr. Lenka Řezníčková, OA, VOŠ a JŠ
Ing. Jindřich Zdráhal, MESIT střední škola

TOPlist