Hradiště pomůže živnostníkům s nájmem

Hradiště pomůže živnostníkům s nájmem
Foto: ilustr. web
Uherské Hradiště Zprávy 14 / 04 / 2020

Radnice v Uherském Hradišti podává pomocnou ruku drobným podnikatelům, kterým pandemie koronaviru přerušila živnost. Kdo zůstal bez příjmu, nemusí ihned platit nájem, stačí když „dluh“ srovná do konce roku. A ještě živnostníkům z městské pokladny pravděpodobně vyplatí až 4 miliony korun pro zmírnění dopadů následků COVID-19!
„Ihned po zavedení vládního opatření a vyhlášení nouzového stavu nás bombardovali nájemníci městských prostor, abychom jim po dobu, kdy nepodnikají a nevytváří hospodářský výsledek, odpustili nájem. Jelikož jejich situaci chápeme, chceme pomoci,“ informoval Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště.
Podnikatelé, provozující živnost v městských budovách, si tak mohou oddechnout. Ale stejně tak spolky a školská zařízení, která mají s městem uzavřenou nájemní smlouvu. „U všech, kteří kvůli pandemii pozastavili nebo omezili činnost, neuplatníme nárok na úrok z prodlení za pozdní platby nájemného za březen až květen. Dlužné nájemné však musí uhradit do konce roku,“ oznámil Blaha. Město tak „postiženým“ nájemníkům umožňuje tříměsíční odklad platby nájemného bez jakýchkoliv sankcí a ještě jim odpustí inflaci, kterou běžně uplatňuje. „Nájemné každý rok automaticky zvyšujeme podle údaje statistického úřadu, letos ale uděláme výjimku a ponecháme jej ve stejné výši. Samozřejmě se bavíme o pronájmu nebytových prostor, nikoliv bytů,“ zdůraznil starosta.
Ale to možná není všechno. Radní totiž ještě doporučili zastupitelům, aby posvětili založení dotačního programu, ze kterého poputují miliony korun opět na zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání. „Vládní opatření dopadají na všechny stejně, bez ohledu na to, jestli podnikají v městských nebo privátních objektech. I proto jsme nezvolili cesty odpuštění nájemného, ale dotační program, ze kterého může čerpat každý, jenž kvůli koronaviru zastavil své služby nebo výrobu,“ prohlásil Blaha s tím, že peníze z fondu poslouží výhradně na pokrytí nákladů spojených s úhradou nájmu pro podnikatele na území města, kteří během nouzového stavu „stáhli oponu“.
Město zatím počítá s porcováním 4 milionů korun, jde o nevyužité prostředky z Fondu rozvoje bydlení. „Uvidíme, jaká bude odezva, a současně vyčkáme na reakci vlády, která se rovněž snaží podnikatelům nějak pomoci,“ doplnil starosta.
Dotační program na nájemné však ještě musí posvětit zastupitelé. Otázkou je, kdy. Termín 27. dubna už z harmonogramu zmizel, v úvahu tak připadá 11. nebo 18. května. „Když zastupitelé návrh schválí, podávání žádostí rozjedeme od 1. června,“ nastínil Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice.

TOPlist