Hradišťsko: 227 povolení ke střelbě

Hradišťsko: 227 povolení ke střelbě
Foto: ilustr. web
Slovácko Zprávy 02 / 07 / 2015

Násilí je všudypřítomné. A tak leckoho při poslechu rádia, při pročítání tisku a konečně po zhlédnutí večerních zpráv napadne, jestli by strach o vlastní bezpečnost nemohlo když ne odstranit, tak alespoň zmírnit legální držení zbraně. V zemi, kde obrana střelbou znamená problém se zákonem a téměř jistou cestu do vězení, se to zdá být myšlenka hodná zatracení. Fakta jsou ale jiná.
Navzdory všem možným hrozbám tady počet žadatelů o zbrojní průkaz skupiny E, kde je důvodem pro držení zbraně ochrana života, zdraví a majetku, stoupá. A co je obzvlášť znepokojivé, nahoru jde také počet lidí, kteří chtějí mít zbraň neustále u sebe.
„Ano, žadatelé o průkaz skupiny E mají zájem držet a nosit zbraň při sobě,“ potvrzuje Petr Jaroš z tiskového oddělení krajské policie ve Zlíně. A dodává, že k prvnímu kvartálu letošního roku mají lidé myslící na vlastní obranu jasně navrch. „V celém regionu je jich celkem 11 452. Obecně žádají o nové zbrojní průkazy více mladí lidé,“ sdělil Jaroš.
Proč je o zbraně největší zájem právě mezi mladými? Co je k tomu vede? Jsou snadněji ovlivnitelní filmovým násilím, brutalitou některých počítačových her, vyhrocenou a nestabilní situací ve světě, nebo snad otřesnou únorovou střelbou v uherskobrodské restauraci Družba? Kapacita v oboru psychiatrie, primář a ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži Petr Možný, má prozaickou odpověď i vysvětlení.
„Nemám k tomu co říct. Protože nikdo, a tedy ani já, to neví. Není to otázka duševní nemoci, ale duševního zdraví,“ prohlásil uznávaný lékař.
A právě duševní zdraví hraje jednu z klíčových rolí při každé další nové žádosti.


Bez kontrol to nejde
Obecně řečeno zdravotní způsobilost je jednou z podmínek pro vydání a držení zbrojního průkazu. Zdravotní způsobilost se posuzuje při prvním vydání zbrojního průkazu a pak při každém prodloužení platnosti, což je jednou za 10 let. V případě držitelů zbrojního průkazu, kteří jej potřebují pro výkon povolání, je perioda prohlídek 5 let.
„Praktický lékař si může vyžádat psychologické nebo jakékoli jiné potřebné vyšetření. Lékař, který vydává posudek, si v případě sebemenších pochybností může a má vyšetření psychologa, psychiatra nebo jiného odborného lékaře vyžádat. Duševní poruchy, závislosti na návykových látkách, poruchy související s bludy a podobně vylučují, aby taková osoba získala zbrojní průkaz,“ upřesňuje Pavel Benedikt Stránský, krajský policejní mluvčí. „Navíc každý lékař, který zjistí skutečnosti, které mají vliv na zdravotní způsobilost držitele zbrojního průkazu, je musí oznámit příslušnému praktickému lékaři. Také policie může v případě pochybností o zdravotním stavu poslat držitele zbrojního průkazu na mimořádné lékařské vyšetření.“
Doba platnosti zbrojních průkazů vydaných před 1. červencem 2014 je maximálně pět let. „Přičemž držitelé průkazů skupiny D, který je potřebný k výkonu zaměstnání nebo povolání, a skupiny F, která je nutná u lidí provádějících pyrotechnický průzkum, jsou povinni podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře do jednoho měsíce po uplynutí pěti let od vydání průkazu,“ upřesnil Petr Jaroš.


Něco tady nesedí
Ve Zlínském kraji bylo v prvním čtvrtletí letošního roku vydáno 562 zbrojních průkazů. Celkem 227 držitelů má trvalé bydliště na Uherskohradišťsku. Zcela nových držitelů je 42.
Pokud ještě zůstaneme u řeči čísel, bez zajímavosti není ani celkový počet držitelů zbrojních průkazů a porovnání údajů s loňskem. Do konce letošního dubna bylo v regionu vydaných 15 980 průkazů, což je o 31 průkazů více než za stejné období minulého roku. Za celý loňský rok však mělo možnost vlastnit zbraň 15 999 lidí.
Pokud vám čísla nesedí, není to chyba autora tohoto textu. Policie se často zabývá také situacemi, kdy je nutné zbrojní průkaz odebrat.
„Loni jsme průkaz odňali třiapadesáti lidem. V jedenatřiceti případech kvůli ztrátě bezúhonnosti, ve dvanácti kvůli ztrátě spolehlivosti a deset lidí ztratilo zdravotní způsobilost nutnou pro držitele zbraně. Na Uherskohradišťsku jsme museli odebrat zbrojní průkaz celkem devatenácti lidem. Největší skupina z nich, celkem jedenáct, ztratila bezúhonnost. Po čtyřech případech se jednalo o ztrátu spolehlivosti a ztrátu zdravotní způsobilosti,“ vypočítal Petr Jaroš.
Přibližně stejná statistika se dá v kraji očekávat i letos. Dosud přišlo o průkaz čtrnáct lidí, čtyři z nich jsou z okresu Uherské Hradiště. Dva lidé nevyhověli zdravotním požadavkům na držitele, dva ztratili bezúhonnost.


Parabellum se svastikou
Samostatnou kapitolou jsou lidé, kteří drží zbraň doma nelegálně. Těm dala policie už čtyřikrát šanci formou zbraňové amnestie. Při té poslední, která skončila 31. prosince 2014, lidí odevzdali celkem 244 zbraní a 8 757 kusů střeliva.
„Z celkového počtu odevzdaných zbraní jich bylo 42 kategorie A, kam patří zakázané zbraně. V B kategorii, což jsou zbraně podléhající povolení, jich bylo 68. Celkem 114 patřilo do kategorie C, kam patří zbraně podléhající ohlášení,“ sdělila Monika Kozumplíková z tiskového odboru krajské policie.
Asi nejzajímavější zbraň se objevila v Uherském Hradišti. „Jednalo se o vojenskou pistoli ráže 9 mm Parabellum, vyrobenou v Polsku před válkou. Zbraň je opatřena nacistickým znakem a znakem s přidělením čísla konkrétnímu důstojníkovi. Má také drážku pro připevnění nástavné pažby,“ popsala „nález“ Monika Kozumplíková.
Odevzdané zbraně se odesílají na balistickou expertizu. „Pokud se zbraní nebyl spáchán trestný čin nebo zbraň prokazatelně nepochází z trestné činnosti, může si ji její vlastník, pokud je držitelem zbrojního průkazu, zaregistrovat. V naprosté většině případů si lidé, kteří zbraň přijdou v rámci amnestie vrátit, tuto zbraň také nechají. Pouze nepatrná část lidí o zbraň nemá zájem. V tom případě se vrácená zbraň stává majetkem státu,“ upřesnila mluvčí Kozumplíková.

------

Důvody zániku zbrojního průkazu
(Údaje jsou za Zlínský kraj k roku 2014)

Uplynutí doby platnosti: 2892
Odnětí ZP: 867
Úmrtí držitele ZP: 1626
Ukončení pobytu: 66
Jiný důvod: 1092

Důvody odnětí zbrojního průkazu
Ztráta způsobilosti k právním úkonům: 0
Ztráta zdravotní způsobilosti: 123
Ztráta bezúhonnosti: 584
Ztráta spolehlivosti: 160

-------

Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:
A - ke sběratelským účelům
B - ke sportovním účelům
C - k loveckým účelům
D - k výkonu zaměstnání nebo povolání
E - k ochraně života, zdraví nebo majetku
F - k provádění pyrotechnického průzkumu

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist