Hráze a zdi ochrání Kunovice, chystá se stavba nového mostu

Hráze a zdi ochrání Kunovice, chystá se stavba nového mostu
Foto: sal
Kunovice Zprávy 29 / 04 / 2020

Stavba protipovodňových zdí a hrází, které ochrání Kunovice před padesátiletou vodou, je v jedné třetině. Harmonogram prací nenabourala ani aktuální pandemie koronaviru. Povodí Moravy, který je investorem díla, dokončilo několik úseků zídek a zahájilo stavbu hrází po obou březích řeky Olšavy.
„I přes dílčí komplikace harmonogram dodržujeme, dokončeno je více než 1 600 metrů protipovodňových zídek a intenzivní stavební činnost probíhá prakticky na všech stavebních objektech. Aktuálně se připravujeme na stavbu nového mostu přes Olšavu a zahájili jsme výstavbu zemních hrází nad městem i pod ním. V následujících týdnech se posuneme do blízkosti koupaliště,“ informoval Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, které na protipovodňových opatření maká už osm měsíců. Státní podnik už ušel poměrně dlouhou cestu, od pasportizace nemovitosti a přípravných prací přes vytyčení inženýrských sítí, vrtání mikropilot až po výstavbu některých úseků protipovodňových zdí. Aktuálně se připravuje přeložka plynovodu, potrubí už je uloženo a čeká se na zelenou od plynáren.
Jakmile razítko „přistane“, zahájí stavaři výstavbu nového mostu na silnici přes řeku Olšavu, která spojuje ulice Škrabalka a Na Karmaku. „Stávající ocelový most z 20. - 30. let minulého století je nevyhovující, je nízko položený a brání tak průchodu povodně, na kterou je ochrana města navržena. Postavíme nový železobetonový most,“ prozradil Gargulák.
V Kunovicích vyrostou nové betonové zídky a dojde k navýšení stávajících zdí v téměř pětikilometrovém úseku, město tak ochrání před vodou z Olšavy na 3,6 kilometrech a v nezastavené části zabrání rozlivům zemní hráze v délce 1,3 kilometru. „Moderní protipovodňová opatření zajistí ochranu města na průtok dvacetileté vody s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň. Komplexní systém ochrání 1 400 obyvatel na území pokrývajícím více než 190 hektarů,“ zdůraznil Gargulák.
Od záplav v roce 1997 zažili obyvatelé Kunovic ještě šest povodní, které ohrožovaly životy a ničily majetek. V chráněném území stojí 400 stavebních objektů.
Protipovodňová mise „spolkne“ 320 milionů korun a skončí v lednu 2022. Financuje ji ministerstvo zemědělství, Povodí Moravy a město Kunovice.

autor: PETR ČECH
TOPlist